Page 25 - Forskningsetikk 1-2021
P. 25

Hvis ingen går i fella ...
Omdiskutert koronastudie går i gang
Britiske myndigheter har nå godkjent en studie der frivillige deltagere skal smittes med koronaviruset. Studien har vært omdiskutert på grunn av risikoen deltagerne blir utsatt for.
I den første delen av prosjektet vil uvaksinerte deltagere utsettes for korona- virus i kontrollerte, gradvis økende doser.
I to uker etterpå blir de isolert og fulgt opp på sykehus. Målet er å finne den minste mengden virus som skal til for at en person utvikler covid-19. I andre del planlegger forskerne å utsette vaksinerte personer for viruset, og dermed sammenligne effekten av ulike vaksiner.
Kilde: New York Times
AKTUELT
  De siste ti årene har det blitt åpenbart at mye psykologiforskning på mennesker ikke er representativ. Blant annet er befolkningen i vestlige, rike og demokra- tiske land kraftig overrepresentert. Nå tar nye retningslinjer, STRANGE, opp kampen mot slike skjevheter, eller bias, i forskning på dyreatferd.
Genetikk, oppfostring og såkalt selvselektering er noen av faktorene som kan påvirke hvordan dyr oppfører seg i eksperimenter. Kanskje er det bare de
modigste dyrene som bokstavelig talt går i fella og dermed kan forskes på. Og viltfangede dyr kan ha annen atferd enn laboratoriedyr.
Resultatet kan bli funn som er upålite- lige eller lite generaliserbare.
Tidsskriftet Ethology er det første som tar i bruk retningslinjene. Forskere som vil publisere der, må nå evaluere og diskutere hvordan slike mulige skjevheter kan påvirke resultatene deres.
Kilde: The Scientist
  559
kinesiske hjertepasienter døde av hjerteinfarkt mens de deltok i unødvendige medisinstudier i perioden 2008–2018. Det anslår en studie publisert i tidsskriftet BMJ. Statiner senker kolesterol- nivået, og fra 2007 anbefalte medisinske retningslinjer i Kina slik behandling for visse typer hjerteproblemer. Likevel ble mer enn 2000 randomiserte statin- studier igangsatt etter dette. Mange pasienter fikk placebo, og gikk dermed glipp av potensielt livreddende medisiner.
  Fra Twitter
FORSKNINGSETIKK | NR. 1 | 2021 25
Illustrasjonsbilde: Shutterstock
Illustrasjonsbilde: Shutterstock
   23   24   25   26   27