Page 14 - Grønn Kunnskap 2021
P. 14

 Biogass brukes til strøm, varme og som drivstoff. Og den lages av ressurser som ellers ville blitt til organisk avfall og rester.
– Vi jobber med det som er vått, som lukter fælt og som ingen andre vil ha. Matavfall, kloakk og husdyr- gjødsel. Alle typer organisk materiale, og alt som er for vått til å brennes, sier Roald Aasen fra NIBIO.
Sammen med NMBU-professorene Svein Jarle Horn og John Morken, leder Aasen biogasslaboratoriet på Ås. Ved laboratoriet tester de blant annet ut hvor gode forskjellige blandinger av avfall er som råvare til å lage biogass av. De ser også på hvordan forbe- handlingen og prosessen kan gjøres bedre.
De siste årene har forskerne ved laboratoriet jobbet mest med å tilføre hydrogen i biogassreaktorene for å oppgradere biogassen til ren metan. Dette for å få økt energiinnholdet i gassen som produseres.
Forskerne bruker mikroorganismer som gjør om karbondioksid og hydrogen til metan.
Normalt, består biogass av 50 til 70 prosent metan.
– Vi har fått det opp i 95 prosent når vi oppgraderer gassen videre med hydrogen, forteller Aasen.
NIBIO-forsker Michal Sposób prøver ut forskjellige filtermaterialer av plast – det som han omtaler som «biofilmbærere» – som mikroorganismene kan vokse på i spesielle reaktorer. Sposób leder aktivite- ten på biogass i forskningssentret Bio4Fuels.
– Vi tilsetter biogass og hydrogen. Mikroorganis- mene gjør om karbondioksid, som finnes i biogassen, til metan og vann. Kanskje det blir mulig å koble dette direkte til biogassreaktoren slik at vi får ut biogass som har veldig høy konsentrasjon av metan, sier han.
Foto: Georg Mathisen
 Forskere vil få mer ut av biogassen
Mer bruk av biogass er et viktig klimatiltak i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn. Ved Biogasslaboratoriet på Ås utvikler forskere nye løsninger for bedre utnyttelse av biogass.
 Formål: Undersøke hvor gode forskjellige blandinger av avfall er som råvare til å lage biogass av. Samarbeid: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Finansiering Bio4Fuels: Norges forskningsråd
Kontakt: Forsker Michal Sposób. E-post: michal.sposob@nibio.no, mobil: 458 33 421. Divisjon for miljø og naturressurser
 12   12   13   14   15   16