Page 4 - Grønn Kunnskap 2021
P. 4

 Redaktør: Camilla Baumann
Tittel: Grønn kunnskap – 39 smakebiter fra NIBIOs virksomhet i 2021
Bidrag til tekst fra: Erling Fløistad, Hege Ulfeng, John Olav Oldertrøen, John Schärer, Kathrine Torday Gulden, Kjersti Bakkebø Fjellstad, Kjersti Kildahl, Lars Sandved Dalen, Liv Jorunn Hind, Morten Günther, Siri Elise Dybdal, Georg Mathisen og Tonje Lindrup Robertsen.
Billedredaktør: Erling Fløistad
Ansvarlig redaktør: Ragnar Våga Pedersen
Omslag: Fotograf: Steinar Johansen/Statskog
NIBIO BOK 8(1) 2022 ISBN: 978-82-17-02991-5 ISSN: 2464-1189
Produksjon: 07 Media – 07.no www.nibio.no
   NO - 1470
 2
E
K
R
E
T
M
T
R
Y
Ø
K
J
K
L
E
I
R
M
I
9
0
7
7
3
0
1
M
4
0
2
E
D
I
A
–


   2   3   4   5   6