Page 7 - Grønn Kunnskap 2021
P. 7

Innhold
Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Dette er NIBIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Norsk matsikkerhet i en ustabil verden . . . . . . . . . . . . . . 8 Integrert plantevern i norsk kornproduksjon. . . . . . . . . . 9
Beitestatistikk for sau i utmark er samla . . . . . . . . . . . . . 26 Klima-smart suksess for afrikansk landbruk . . . . . . . . . . 27 Stadig mer gammel skog og død ved . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kartdatamix gir ny kunnskap om nedbygd jord. . . . . . . . 29
DNA avslører importerte skadegjørere . .
Etablerer helsirkulær verdikjede for tre . .
Forskere vil få mer ut av biogassen . . . . . .
Frå båsfjøs til lausdrift: Kva vil det koste?
Nytt virus truer tomatproduksjonen . . . . .
Graseng som karbonlager . . . . . . . . . . . . . .
Ti fakta om norsk matindustri . . . . . . . . . .
Hva skjer med isbjørnen når isen forsvinner? . . . . . . . . . 17
........... 30 ........... 31 . .......... 32 ........... 33 ........... 34 ........... 35 ........... 36 ........... 37 ........... 38 ........... 39 ........... 40
Gule billelarver i potet skadar avlingar . . . . . Mulig å dyrke mer norsk planteprotein. . . . . Varmt vatn mot utløparar i jordbæråkeren . Skreddersyr tiltak for bedre jord . . . . . . . . . . Overskot av gjødsel: Ressursar på avvegar . . Sterkere skog mot snølast og stormkast . . . . Mer norsk løk på tallerkenen . . . . . . . . . . . . . Ny invaderande soppart angrip furu i Noreg
.......... 18 .......... 19 .......... 20 .......... 21 .......... 22 .......... 23 .......... 24 .......... 25
............ 10 ............ 11 ............ 12 ............ 13 ........ . . . . 14 ............ 15 ............ 16
5
VIPS på eksklusiv FN-liste for IT-løsninger
Status for skogtrær i Norge. . . . . . . . . . . . . .
Norske urter kan gi ny, grønn verdikjede . .
Fiskeslam har variabel gjødseleffekt . . . . . .
Kulturminner, klima og turister. . . . . . . . . .
Ny modell endrer erosjonsrisikokart. . . . . .
Økt bevissthet om lokal selvforsyning . . . . .
Kva utgjer smaken til sider frå Hardanger?
Granbarkbillens arvemateriale kartlagt . . .
Derfor er jordvern viktig . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilløpselver preger Mjøsas vannkvalitet . . .
SYNOPS WEB Norge – et nytt miljøverktøy. . . . . . . . . . . 41 Populær teknologidag på Apelsvoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Sjørøya som klimaindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Nitrogenfilter etablert ved sprengsteindeponi . . . . . . . . . 44 Stordata fra hogstmaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Lag din egen blomstereng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46


   5   6   7   8   9