Page 36 - Grønn Kunnskap 2022
P. 36

  Funn av naturlige plantegifter i urtete
NIBIO gjennomfører årlig kartlegging av plantegifter i matvarer på oppdrag fra Mattilsynet. I 2021 ble det gjort funn i 13 urtete-produkter. For å redusere mulig helserisiko, anbefaler Mattilsynet å begrense inntaket av urtete.
Mange planter produserer plantetoksiner (giftstof- fer) som en naturlig beskyttelse mot insekter og andre planteetere. I planter som brukes til mat er det naturlige giftinnholdet i hovedsak lavt, men ugras kan inneholde flere sterke giftstoffer. Dersom ugras følger med under innhøstingen av matplanter kan helseskadelige plantetoksiner havne i maten vår.
I 2021 analyserte NIBIO 30 prøver for kartlegging av utvalgte plantetoksiner på oppdrag fra Mattilsynet.
20 ulike typer urtete ble analysert for en gruppe plantetoksiner kalt pyrrolizidinalkaloider. Disse kan være skadelige for leveren og kreftfremkallende ved inntak over tid. I 13 av produktene ble det gjort funn. Det var varierende nivåer av pyrrolizidinalkaloider
i både ammete, rooiboste, kamillete og pepper- myntete. Stoffene har blitt påvist i disse teene over flere år.
– For å redusere mulig helserisiko, anbefaler vi
å begrense inntaket av denne type teer og variere mellom ulike produkter. Dette gjelder spesielt for gravide og ammende, sier Hanne-Marit Gran
i Mattilsynet.
Resultater fra Mattilsynets kartlegging brukes for
å kunne vurdere risiko for menneskers helse gjennom inntak av mat. Oppdaterte data er viktig for å kunne håndtere denne risikoen gjennom regule- ring, advarsler og informasjon til forbrukere.
– Videre overvåking er viktig for å se om de nye grenseverdiene fører til færre funn og lavere nivåer av slike plantetoksiner i matvarer, påpeker forsker Marit Almvik i NIBIO. Te produsert i henhold til god jordbrukspraksis og laget av sertifiserte urter med høy renhet vil kunne bidra til å redusere forurens- ingen med plantetoksiner fra ugras.
Foto: Erling Fløistad
 Formål: Finansiering:
Kontakt:
Vurdering av risiko fra plantetoksiner for human helse. Mattilsynet
Forsker Marit Almvik. E-post: marit.almvik@nibio.no, telefon: 957 28 015. Divisjon for bioteknologi og plantehelse
 34

   34   35   36   37   38