Page 4 - Grønn Kunnskap 2022
P. 4

 Redaktør: Camilla Baumann
Tittel: Grønn kunnskap – 37 smakebiter fra NIBIOs virksomhet i 2022
Bidrag til tekst fra: Anette Tjomsland Spilling, Erling Fløistad, Hege Ulfeng, John Olav Oldertrøen, Kathrine Torday Gulden, Lars Sandved Dalen,
Liv Jorunn Hind, Morten Günther, Siri Elise Dybdal og Nordforsk
Billedredaktør: Erling Fløistad
Ansvarlig redaktør: Ragnar Våga Pedersen Omslag: Fotograf: Ragnar Våga Pedersen
NIBIO BOK 9(2) 2023 ISBN: 978-82-17-03224-3 ISSN: 2464-1189
Produksjon: Aksell AS – aksell.no www.nibio.no
   NO - 1470
 2

   2   3   4   5   6