Page 45 - Grønn Kunnskap 2022
P. 45

 Slik kan vi få klimavennlige veksthus
Tradisjonelt har veksthusnæringa brukt naturgass til oppvarming av drivhus. Det gir imidlertid høye klimagassutslipp. Ved å gå over til strømdrevet lys i veksthusene står næringa overfor et mulig skifte mot en mer klimavennlig drift.
Norskprodusert frukt og grønt utgjør rundt 35–40 prosent av utvalget i grønnsaksdisken. Potensialet er stort for å øke den norske produksjonen betraktelig, spesielt i veksthussektoren.
Den tradisjonelle driftsformen med oppvarming fra naturgass gir høyt CO2-utslipp. Forskerne ved NIBIO har bidratt til å utvikle nye driftsmetoder med overgang fra varme til lys. Det er det mest effektive tiltaket for å redusere klimagassutslippene i vekst- husnæringa.
– Et veksthus er en solfanger som fanger to ganger så mye energi som den bruker i løpet av et år. Ved å lukke luftelukene og akkumulere varme i en vanntank, samler vi opp varme i løpet av dagen til bruk om natten. Våre beregninger har vist at det vil redusere energiforbruk til varme med 50 prosent, sier NIBIO-forsker Michel Verheul.
I veksthusproduksjon er lys, ikke varme, den begrensede faktor for produksjon. Et nytt dyrkings-
system ved NIBIO har vist at tomatproduksjonen økte fra 40 til 120 kg ved å installere lys. I tillegg ble CO2-utslippet redusert med 60 prosent og energifor- bruket med 40 prosent per kg tomat.
En omstilling til strømdrevet lys kan være svært kostbar, særlig med tanke på dagens høye strømpri- ser. Beregninger utført av NIBIO har imidlertid vist at investering i LED-lamper kan lønne seg.
– Ved bruk av LED-lamper istedenfor HPS-lamper, kan en redusere energiforbruk med nye 40 prosent, sier Verheul.
NIBIO har også testet et nytt dyrkingssystem med bruk av lys som regulerer varme, fuktighet og CO2-innhold i veksthuset. Systemet ble kombinert med et anlegg som fanger CO2 fra uteluft.
Resultatene viste at CO2-utslippet fra tomatproduk- sjon ble redusert helt ned til 0.
Foto: Erling Fløistad
 Formål: Samarbeid:
Finansiering: Kontakt:
Øke produksjon av plantemateriale med ønsket kvalitet, og minst mulig bruk av energi og CO2- utslipp per produsert enhet.
Norske tomat og agurkprodusenter, GreenCap Solutions AS, BAMA/GH, NMBU, NORSUS, SINTEF, Norsk Gartnerforbund, regionale myndigheter og internasjonale samarbeidspartnere
Norges forskningsråd (IPN prosjekt), Grofondet, Rogaland Fylkeskommune, Interreg (EU)
Forsker Michel Verheul. E-post: michel.verheul@nibio.no, telefon: 934 08 525. Divisjon for matproduksjon og samfunn
 43
   43   44   45   46   47