Page 43 - Grønn Kunnskap 2022
P. 43

 Eksempel på grøntområde i byer. Foto: Anette Tjomsland Spilling
Nye kart hjelper kommuner med klimahensyn
Hvordan kan vi utvikle byer på en måte som tar best mulig vare på naturen, gir minst mulig klimagassutslipp, ivaretar naturmangfold og bedrer forutsetningene for å håndtere klimaendringene? NIBIO har utviklet kart som skal hjelpe Oslo, Drammen og Tønsberg med nettopp dette.
 Kartene vil gjøre det enklere for kommunene
å vurdere klimagassutslipp som følge av endret arealbruk, samt hvordan best tilpasse seg et endret klima og ta vare på artsmangfold. For eksempel er grøntområder og vegetasjon viktig for å dempe regn og for å bidra til å kjøle ned byene på varme dager.
– Temakartene gir blant annet kunnskap om hvor man bør bevare natur for å unngå store klimagass- utslipp ved arealbruk og nedbygging, sier prosjekt- leder og seniorrådgiver i NIBIO, Henrik Forsberg Mathiesen.
Tilbakemeldingene fra kommunene er svært positive. Tønsberg kommune har nylig tatt i bruk kartene når kommunen vurderer søknader om
å omregulere et område til for eksempel bolig eller næringsvirksomhet.
– Tidligere har vi ikke hatt noen metode for
å rangere klimagassutslipp. Her får vi jo en viss indikasjon på om det blir mye eller lite utslipp som følge av naturinngrep ved nedbygging, sier Kristine Molkersrød, klimarådgiver i Tønsberg kommune.
Nye nasjonale føringer pålegger alle kommuner
å kartlegge økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning, samt å se utslippskutt og klimatilpasning i sammenheng, og finne de positive samspillseffektene. Flere kommuner har tatt kontakt med NIBIO for å få utviklet tilsvarende kart for sin kommune.
Under Zerokonferansen i november 2022 fikk Tønsberg og Drammen kommuner andreplass
i kåringen «Årets lokale klimatiltak» for arbeidet med de nye klimakartene.
 Formål: Finansiering:
Kontakt:
Nye klimakart gjør det enklere for kommuner å ta vare på naturmangfold, begrense egne klimagassutslipp, og tilpasse seg et endret klima.
Rapporten for Drammen og Tønsberg er finansiert med Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Rapporten for Oslo er gjennomført med bidrag fra Klimaetaten, Plan- og bygningsetaten, Vann og avløpsetaten og Bymiljøetaten i kommunen.
Seniorrådgiver Henrik Forsberg Mathiesen. E-post: henrik.forsberg.mathiesen@nibio.no, telefon: 959 60 161.
Divisjon for kart og statistikk
 41


   41   42   43   44   45