Page 41 - Grønn Kunnskap 2022
P. 41

  Mystisk skranting kan utrydde ospa i nord
Ospetrær i Troms og Finnmark blir stående nesten uten løv, og skadene er så omfattende at ospa er nær ved å bli utryddet i nord. Etter flere år med leting har forskerne nå funnet årsaken.
Ospeskrantinga har pågått i en femten-års tid
i Nord-Norge, men i de senere årene har skadene økt kraftig. Det viser den årlige Skoghelserapporten fra NIBIO.
Hittil har årsaken vært ukjent, men nylig har en forskergruppe ved NIBIO fått bekreftet at skadene kan relateres til en sopp som heter Cytospora chrysosperma.
I 2021 var forskerne på befaring i Nord-Norge og tok mange prøver fra syke trær.
Isabella Børja, seniorforsker ved NIBIO, forteller at man om våren i Troms og Finnmark kan se mange ospeholt med døde greiner. Tilstanden er også vanlig i nordlige deler av Finland, og trolig i grensenære deler av Sverige og Russland. NIBIO-forsker Venche Talgø har også oppdaget tilsvarende skader på osp
i høyereliggende strøk i Jotunheimen og langs Gudbrandsdalen.
I kronen er mange greiner døde, og bladene utvikler seg bare sporadisk på enkelte grener. Når man ser nærmere etter, kan man se mange små sverteprikker som tyter gjennom barken på de døde eller døende greinene.
Disse mørke kulene, som er mindre enn knappenåls- hoder, er det ukjønnede stadiet til soppen, Cyto- spora chrysosperma. Det kjønnede stadiet (Valsa) er sjeldnere å finne.
Fra skrantende osp har forskerne isolert flere sopper.
– Vi har fått bekreftet at det er isolert Cytospora fra flere av ospeprøvene våre, sier Børja. Våre observa- sjoner tyder på at soppen antagelig kan leve i friske greiner og knopper. Den forårsaker skader først når trærne blir svekket.
– Siden skadene er så framtredende og omfattende at de truer med å utrydde ospa i nord, har forskerne satt i gang et arbeid med flere systematiske innsam- linger og analyser av plantemateriale.
Foto: Isabella Børja
 Formål: Finne og bekrefte årsak til ospeskranting i nord.
Kontakt: Seniorforsker Isabella Børja. E-post: isabella.borja@nibio.no, telefon: 974 80 317. Divisjon for bioteknologi og plantehelse
 39


   39   40   41   42   43