Page 7 - Grønn Kunnskap 2022
P. 7

Innhold
Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dette er NIBIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke kraftig økning i hogsten i Europa . . . . . . Resistens – også utfordring i norsk landbruk SmartForest med kunstig intelligens i skyen . Smartere gjødsling gir lavere kostnader . . . . . Grønn gjenvinning av ressurser i avløpsvann Nasjonalt overvåkingsprogram for jordhelse .
Naturlige bakterier mot plantesykdom
Økt satsning på nordnorsk landbruk. . . Treavfall i nye produkter. . . . . . . . . . . . . Presisjonsgjødsling og batteritraktor . . Sjukdom på ålegras langs norskekysten
Ny digital plantehelsetjeneste i Malawi. Målrettet bruk av biokull har størst effekt Klimarådgiving som virkemiddel i jordbruket God plass til flere beitedyr i utmarka . . . . . . . Ingen vet hva bonden tjener . . . . . . . . . . . . . . . Vil restaurere truede naturtyper . . . . . . . . . . .
..... . . . . 3 ......... 4
......... 8 ......... 9 ......... 10 ......... 11 ......... 12 ......... 13 ......... 14 ......... 15 ......... 16 ......... 17 ......... 18 ......... 19 ......... 20 ......... 21 ......... 22 ......... 23 ......... 24
Lav konsentrasjon glyfosat i norsk vannmiljø Vil ferskvann i Norden tåle et grønt skifte? .. Bor du i en spiselig by? . . . . . . . . . . . . . . . . . .. De setter grenser for norsk jordbruksareal. .. Skal gjøre europeisk melk mer bærekraftig ..
......... 25 ......... 26 ......... 27 ......... 28 ......... 29 ......... 30 ......... 31 ......... 32 ......... 33 ......... 34 ......... 35 ......... 36 ......... 37 ......... 38 ......... 39 ......... 40
.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ...
. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..
...
5
Økt avling av landbrukets innsatsfaktorer
Mer tømmer og mindre naturskader . . . . .
Meir skadedyr i åkerbøner og erter . . . . . .
Skal finne Europas beste vannmiljøtiltak .
Funn av naturlige plantegifter i urtete . . . Mellomrommene i jordbrukslandskapet. .
Bedre lagring skal gi norsk potet hele året
Ny veileder om fôring av rein . . . . . . . . . . .
SR16 dekker nå hele landet. . . . . . . . . . . . .
Mystisk skranting kan utrydde ospa i nord ..
Pukkellaks – ressurs eller svøpe?. . . . . . . . . ..
Nye kart hjelper kommuner med klimahensyn . . . . . . . . 41 Sirkulærøkonomisk potetgullindustri . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Slik kan vi få klimavennlige veksthus . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Tørrgran som fyringsved. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44


   5   6   7   8   9