Page 37 - Grønn Kunnskap 2023
P. 37

 Foto: Inger Sundheim Fløistad
Bereder grunnen for skogplanting på Vestlandet
Gransnutebillens appetitt gir stor risiko for plantedød – ikke minst i nyplantede bratte og varme vestlandslier. Nå viser ny forskning hvordan markberedning kan bidra til å gi de små granplantene beskyttelse.
 Gransnutebillen (Hylobius abietis) gnager av barken på små granplanter. Ikke minst er plantefelt i Vest­ landsfylkene svært utsatt for snutebilleangrep. En spørreundersøkelse har vist at problemene med snutebilleskader er en av årsakene til lav planteakti­ vitet langs kysten. Billene trives ekstra godt i bratte og varme vestlandslier, og plantedødeligheten kan være stor.
For å beskytte plantene mot snutebillegnag blir de enten behandlet med det kjemiske stoffet Imprid Skog, eller satt inn med voks eller andre typer belegg. Markberedning, hvor det øverste laget av jorda bearbeides, har også god effekt mot billene. Men dette kan være komplisert å få til langs kysten, på grunn av bratt terreng og mangel på spesialutstyr og kompetanse. Gravemaskiner er imidlertid lett tilgjengelig de fleste steder.
Nå viser nye undersøkelser at markberedning med gravemaskin, kombinert med god plantebeskyttelse,
har god effekt mot snutebillegnag – også på Vest­ landet.
I samarbeid med AT Skog etablerte NIBIO­forskere tre forsøksfelt i kommunene Voss og Ullensvang
i Vestland fylke. Etter planting våren 2020 testet de granplantenes vekst og overlevelse etter ulike kombinasjoner av markberedning med gravemaskin, og plantebeskyttelse i form av voks eller Imprid Skog.
Konklusjonen etter tre år er at resultatene av markberedningen er gode. Markberedning i kombi­ nasjon med riktig plantebeskyttelse ga best resultat for både vekst og overlevelse. Kostnadene med markberedning øker rett nok med hellingsgrad og kvistmengde, men metoden er verdt å vurdere der terrenget ikke er for bratt og forholdene ellers ligger til rette for det.
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Ny forskning viser hvordan markberedning kan bidra til å gi små granplanter beskyttelse mot gransnutebillen
AT skog
Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet
Forsker Kjersti Holt Hanssen (t.v.). E-post: kjersti.hanssen@nibio.no, telefon: 996 44 123. Divisjon for skog og utmark
Seniorforsker Inger Sundheim Fløistad (t.h.). E-post: inger.floistad@nibio.no, telefon: 452 27 021. Divisjon for skog og utmark
  35
   35   36   37   38   39