Page 38 - Grønn Kunnskap 2023
P. 38

  Elektronisk nese oppdager planteskadegjørere
Fremmede planteskadegjørere er en stor trussel mot plantehelse og trygg matproduksjon. I et nytt EU­prosjekt skal forskere utvikle en elektronisk nese som kan snuse seg frem til skadegjørere ved import av planter og hindre at de sprer seg i norsk natur.
Planteskadegjørere av ulike slag følger ofte med importert plantemateriale som blindpassasjerer. De kan være vanskelige å oppdage, og sprer seg fort og har et stort skadepotensial.
I prosjektet PurPest samarbeider forskere fra hele Europa med å utvikle en sensorplattform som skal gjøre det lett å oppdage planteskadegjørere. Senso­ ren skal fungere som en elektronisk nese, og skal kunne lukte seg frem til skadegjørerne.
– Alle planter skiller ut flyktige forbindelser, et slags luktstoff, forklarer Andrea Ficke, som koordinerer prosjektet.
Luktstoffprofilen, det vil si sammensetningen av luktstoffene som planten skiller ut, endrer seg når planten blir angrepet av en skadegjører. Angrep fra ulike skadegjørere gir ulike luktstoffprofiler.
Dette prinsippet skal brukes til å lage en brukervenn­ lig sensor som kan oppdage et utvalg på fem skade­ gjørere. Sensoren vil gjøre det lettere å oppdage skadegjørere ved importkontroll og ute i felt. Dersom en skadegjører oppdages kan brukeren sette i gang målrettede tiltak, som blant annet vil kunne redusere bruken av plantevernmidler i felt.
Prosjektet vil også arbeide med å etablere nye retningslinjer knyttet til planteimport, noe som er avgjørende for å hindre at planteskadegjørere spres over landegrenser.
– I prosjektet samarbeider vi på tvers av flere fagfelt, og vi arbeider tett med planteprodusenter og planteimportører. Målet er å utvikle teknologi og retningslinjer som er relevante for brukerne, avslutter Ficke.
Foto: Erling Fløistad
 Formål: Samarbeid:
Finansiering: Kontakt:
Prosjektet har som mål å hindre import av alvorlige planteskadegjørere og kontrollere utbrudd av dem i felt, ved å utvikle en sensorplattform som raskt og enkelt kan oppdage smittede planter.
SINTEF AS, NTNU, Plante og importkontroll AS, og flere internasjonale universiteter og forskningsinstitusjoner
EU program Horizon Europe, Nasjonale forskningsråd fra Storbritannia og Sveits
Forsker Andrea Ficke. E-post: andrea.ficke@nibio.no, telefon: 924 31 557. Divisjon for bioteknologi og plantehelse
 36


   36   37   38   39   40