Page 14 - Test 1
P. 14

  fam
a
er
SBF
 skatteadvokater
 Opprett en fremtidsfullmakt til fastpris
Selv om fremtidsfullmakt er mest aktuelt med tanke på alderdommen, så kan alvorlig sykdom eller skader ramme i alle aldre, og sette deg ute av stand til å ivareta egne interesser.
Tenk derfor gjennom hva du ønsker skal skje i en slik situasjon.
Kompetanse du kan stole på
Våre jurister er eksperter og sørger for at fremtidsfullmakten er skreddersydd for deg og din
ilie
le f
k
rav
er
til
sst
ik a
t fr
ids
, og
SBF skatteadvokater, som gjør hele jobben for deg til en fastpris på kun kr 3.500 inkludert moms.
at al
orm
fred
ilt sl
emt
kten
gyldig. Ta kontakt med
SBF skatteadvokater er et advokatfirma med åtte skatteadvokater og
Kontakt oss på sbf@skatt.no eller telefon 45 95 61 71.
rådgivere. Vi er eksperter på skatte-, avgifts- og selskapsrett og tilbyr
privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og foreninger helhetlig juridisk rådgivning til fornuftige priser.
fu
llm
EkEskpsepretertrepråpsåksakttatte-e,-a,vagvigftiftss--ooggsseelslskkaappssrretttt
 Les mer om hva SBF skatteadvokater AS kan hjelpe deg med på
sbfskatteadvokater.no eller ring 45 95 61 71.
  14 SBF skatteadvokater Tlf: 45 95 62 71 post@skatt.no sbfskatteadvokater.no
   12   13   14   15   16