Page 17 - Test 1
P. 17

 Statsautorisert revisor
Petter Gravdal
  Dato og sted: Se neste side Kl.: 09.00 - 15.45
Medlemmer: kr 2 990
Ikke-medlemmer: kr 3 600
Målgruppe
Dette kurset passer svært godt for flere grupper, som for eksempel regnskapsførere, revisorer, økono- misjefer, controllere og advokater, som trenger en oversiktlig oppda- tering.
Oppdateringstimer
Autoriserte regnskapsførere:
4 timer skatte- og avgiftsrett 1 time finansregnskap
1 time bokføring
1 time rettslære
Revisorer:
4 timer skatterett 2 timer regnskap 1 time annet
Advokater:
7 timer juridisk oppdatering
  17


   15   16   17   18   19