Page 19 - Test 1
P. 19

Vi skreddersyr kurs til din bedrift
Faglig påfyll slik du vil ha det
Vi skreddersyr kurs ut fra behovene deres – og ut fra din bedrifts kalender. Hvis ikke dere kan komme til oss, kan vi komme til dere. Vi holder også webinar og lager nettkurs.
Har din gruppe/avdeling behov for oppdateringstimer eller kompetanseheving innen et spesifikt tema, kan vi i Skatte- betalerforeningen arrangere interne kurs og foredrag hos deg. Vi har dyktige kursledere med høy kunnskap og lang erfaring innen sitt kompetansefelt.
Vi kan holde alt fra korte seminarer på 1-2 timer til kurs som gjennomføres over flere dager.
• Er det en større eller mindre gruppe internt
i deres bedrift som har behov for oppdateringstimer?
• Ønsker dere kurs gjennomført i egne lokaler?
• Passer ikke datoene i vår kurskalender med
deres timeplan?
Se også vår kursoversikt på
www.skatt.no/kurs
Eksempler på kurs du kan få i din bedrift
Praktisk skatte- og regnskapskurs
Dette kurset kan bestilles i sin helhet eller modifiseres etter deres ønsker. Hver deltaker vil få utdelt kursmappen til dette.
Temakurs
Vi gjennomfører temakurs innen blant annet skatt, moms, arv, aksjer, utenlandsbeskatning, næringseiendom med mer.
Kundeseminarer innen relevante temaer
Det kan for eksempel være i forbindelse med større arrangementer i bedriftens regi.
Ta gjerne kontakt med oss på e-post: post@skatt.no eller telefon 22 97 97 00, dersom du ønsker mer informasjon om våre bedriftsinterne kurs eller du ønsker å bestille et konkret kurs til din bedrift.
  19


   17   18   19   20   21