Page 22 - Test 1
P. 22

Praktiske opplysninger
Kursavgift
Inkluderer kursmateriell, lunsj, og kaffe. Du oppnår rabatt der- som du eller din bedrift er medlem i Skattebetalerforeningen. Kursavgiften forhåndsfaktureres.
Tid
Våre kurs varer fra kl 09.00 til kl 15.45 hvis annet ikke er spesifisert.
Kursbevis
Alle kursdeltakere mottar kursbevis etter avholdt kurs.
Påmelding og avbestilling
Påmeldingsfrist er 10 dager før kurstart, men vi tar i mot påmeldinger helt frem til kursdato så sant det er ledige plasser. Påmeldingen er bindenede ved påmelding nærmere enn 10 dager før kursstart. Avbestilling må skje innen 10 dager før kursstart. Ved avbestilling mindre enn 10 dager før kurs- start vil vi fakturere deg for kursavgiften. Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
NB! For utenlandskurs (Roma, København og Gran Canaria) i 2021 må avbestilling skje innen 14 dager
før kursstart.
Endringer og avlysning
Skattebetalerforeningen tar forbehold om at enkelte endringer i kursprogrammet kan forekomme. Ved for få påmeldinger eller andre betydelige årsaker, forbeholder vi oss retten til å avlyse kurs.
Spesielt om nettkurs
Skattebetalerforeningen tilbyr nettkurs for deg som gjerne vil ha oppdatering, men som ikke har tid til å møte på våre kurs. Nettkursene gir oppdateringstimer og fyller kravene til etterutdanning for regnskapsførere, revisorer og advokater. Etter å ha kjøpt nettkurs har du 6 måneder til å fullføre dette. Etter fullført kurs vil du få tilsendt kursbevis.
Spesielt om kursabonnement: klasseromskurs + nettkurs
Vi tilbyr abonnement på alle kurs, klasseromskurs og nettkurs. Dette inkluderer alle nettkurs, samt alle klasseromskurs som arrangeres i Norge av Skattebetalerforeningen. Kurs avholdt i utlandet inngår ikke i abonnementet.
For å kunne delta på kurs må du melde deg på ønsket kurs. Hvis du blir forhindret i å møte, må vi vite det 10 dager før kurset holdes. Ved avbestilling mindre enn 10 dager før kurs- start vil vi fakturere deg for våre faktiske kostnader. Dette gjelder kun klasseromskurs.
Spesielt om kursabonnement: nettkurs
Vi tilbyr også abonnement på våre nettkurs. Dette gir
deg tilgang til alle nettkurs på skatt.no. Nye nettkurs som produseres i løpet av året, vil automatisk bli inkludert i ditt abonnement. Kursbeviset sendes etter gjennomføring av hvert kurs. Du har 6 måneders frist på å fullføre kurs fra dagen du melder deg på. Dette gjelder selv om abonnementet utgår i mellomtiden. Kursabonnement er personlig, og kan ikke over- dras til andre.
 22 Bli medlem, så får du rabatt. Det kan spare deg for store penger!

   20   21   22   23   24