Page 17 - Forskningsetikk 1-2021
P. 17

 Solveig Østrem blir irritert over mengden forskningstekster som virker uferdige. Boka springer likevel ut fra en tro på akademia. – Jeg er kanskje uforskammet optimistisk, sier hun.
akademisk oppgave. De få bøkene som er direkte rettet mot forskere, handler om strategier for å få publisert artikler i de «riktige» tidsskriftene.
– Hvorfor blir ikke skriving diskutert blant forskere? Er det kjedelig? Eller tror de at det kommer av seg selv?
– Jeg tror mange oppfatter skriving som noe man lærer før man begynner å forske, og så kan man det. Men skriving er ikke enkelt og vil aldri bli det – verken for nybegynnere eller erfarne forskere, påpeker pedagogikkprofessoren.
Mest mulig eller best mulig?
Gjennom blogginnlegg og kronikker har Østrem flere ganger tidligere problematisert
det såkalte tellekantsystemet. Logikken systemet er basert på, og måten det brukes på, er et viktig bakteppe også i boka hennes. Hun er redd for hva tellekantene gjør med forskernes motivasjon for å skrive og strategiene de bruker i skrivearbeidet.
– Blir språket bedre, mer presist og mer sannferdig hvis vi skriver ut fra et mål om å publisere mest mulig? spør hun retorisk.
Selv kan ikke Østrem tenke seg noe mer meningsløst enn å delta i en konkur­ ranse om flest mulig publiseringspoeng. Hun tror det ville gjøre henne mindre i stand til å stille de gode spørsmålene og få fram de mest sannferdige svarene.
Hun er redd for at konkurranselogikken vil vinne over ideen om det felles ansvaret
forskerne har for å utvikle ny kunnskap til beste for samfunnet.
– Men hvis det er denne logikken som råder, vil det vel være vanskelig å holde seg utenfor?
– Ja, det er klart man risikerer noe, men den risikoen må man bare ta, sier Østrem.
– Jeg tror også denne konkurranse­ logikken mange steder snakkes om som mye viktigere enn den er. På OlsoMet har vi for eksempel skrevet under på DORA­ erklæringen. Det innebærer at man ikke skal navigere etter tidsskrift eller nivå, men at det er kvalitet og innhold som teller. Jeg tror vi bare må insistere på det.
  FORSKNINGSETIKK | NR. 1 | 2021 17
   15   16   17   18   19