Page 3 - Forskningsetikk 1-2021
P. 3

  4
 12 22
 INNHOLD
Blåste i fløyta
De nasjonale FORSKNINGSETISKE KOMITEENE
De nasjonale FORSKNINGSETISKE KOMITEENE
 Trond Stokke vart irritert og sint då han fekk mistanke om fusk i ein artikkel han var medforfattar på. Varselet hans blei starten på ei omfattande gransking.
Side 4
Lettlest vitenskap
En vitenskapelig artikkel med lettlest­del
har nå kommet på trykk i et norsk tidsskrift. – Det er veldig, veldig artig, sier medforfatter Ole Magnus Oterhals.
Side 12
Ondskap for fall?
To velkjente eksperimenter fra 60­ og 70­tallet beviste menneskets iboende ondskap. Nå møter de sterk kritikk.
Side 22
– Medisinsk forsking stoppar opp 8 Med pengesekken i handa og etikken i ryggmargen 12 Lettlest = best lest 15 – Dårlige tekster er dårlig forskning 23 Frykter tungvint taushetsløsning 18 Ærlig talt: Forskningsfyll 21 Forskningsetisk historie: Er vi ikke onde likevel?   22 Aktuelt 24 Bokomtale: Alt som er galt 26 Mitt dilemma: Lønn for strevet 27
         De nasjonale FORSKNINGSETISKE KOMITEENE
De nasjonale FORSKNINGSETISKE KOMITEENE
De nasjonale forskningsetiske komiteene får sitt mandat fra Kunnskapsdepartementet. Komitesystemet er hjemlet
i lov om organisering av forskningsetisk arbeid – forskningsetikkloven.
Organisasjonen er et frittstående, uavhengig organ
for forskningsetiske spørsmål
og gransking av uredelighet innen forskning på alle fagområder.
En av oppgavene er å stimulere til debatt om saker som har betydning for forskersamfunnet og befolkningen generelt.
Magasinet Forskningsetikk ISSN 1502–6353
Utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene Kongens gate 14
0153 Oslo www.forskningsetikk.no
I redaksjonen:
Elin Fugelsnes, redaktør, elin.fugelsnes@forskningsetikk.no Telefon: 92 28 52 30
Kristin S. Grønli, frilanser, kristinsg@gmail.com
Silje Pileberg, frilanser, silje.pileberg@gmail.com
Det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet 17.02.2021.
Abonnement:
Abonnement er gratis og
bestilles på ab@forskningsetikk.no eller telefon 23 31 83 00.
Design: 07 Media
Trykk: 07 Media
Opplag:
4 000 eksemplarer
På forsiden: Mari Sundli Tveit er ny administrerende direktør i Norges forskningsråd. Foto: Thomas Keilmann / Norges Forskningsråd
Magasinet Forskningsetikk er medlem av Fagpressen. Redaksjonen arbeider etter Redaktørplakaten og pressens etiske regelverk, Vær Varsom-plakaten.
  NO - 1470
E
K
R
E
T
M
T
R
Y
Ø
K
J
K
L
E
I
R
M
I
9
0
7
7
3
0
1
M
4
0
2
E
D
I
A
–
Foto: Stanford University Foto: Hogne Bø Pettersen Foto: Skjalg Bøhmer Vold

   1   2   3   4   5