Page 15 - Hjerne Det! 3-2023
P. 15

  Hei, mitt navn er Bjørn Kevin T. Davenport.
Jeg er 25 år og jeg er rammet av hjernesvulst. Jeg ble operert tilbake i september 2013. Min motivasjon for å være frivillig å være med å opprette HSF ung, og skape en trygg møteplass for unge som er i samme situasjon. Hvor man kan være sammen om en ting i livet som har vært vanskelig. Jeg har lyst til å gjøre en forskjell for noen, i denne driten som har rammet deg eller familien.
 Elisabeth Sandvik
Jeg er 30 år, bosatt i Trondheim og etterlatt.
Min far fikk diagnosen globlastom grad 4 i 2020. Jeg og min yngre søster følte mye
på uvissheten knyttet til diagnosen og sykdomsforløpet. Vi hadde hverandre, men ingen utenforstående som kunne relatere til det vi gikk gjennom. Senere deltok jeg på likeperson- kurs i regi av HSF og ble likeperson, fordi jeg ønsker å være der for andre unge som er i lignende situasjon. For meg er det spesielt viktig at unge blir gjort oppmerksom på at det finnes en gruppe og et tilbud for dem også.
 Elizabeth Ledal
Jeg er 23 år, bosatt i Ullensaker, pårørende og organisasjonssekretær i Hjernesvulstforeningen
I 2012 fikk min pappa diagnosen fibrøs dysplasi i skallebunnen. Dette betyr at han har beinsvulster i skallebunnen som presser på omkringliggende vev og nerver, delvis inn i hjernen. Dette er heldigvis en godartet hjernesvulst, men som kan gi mange kroniske plager. Til tross for at jeg har en familie hvor vi prater åpent om sykdommen, har det tidvis vært ensomt å være pårørende. Gennom min jobb som organisasjonssekretær i Hjernesvulst- foreningen er jeg glad for at jeg får jobbe med foreningens arbeid rettet mot unge.
Det er viktig at unge rammede og pårørende vet at de ikke er alene og det er derfor veldig viktig for meg å skape et fellesskap for dem.
 Mariann Aasnes.
Jeg bor i Tromsø. Fikk diagnosen som 15-åring, og har senskader. Hjernesvulstforeningen fantes ikke når jeg ble syk, men jeg har vært medlem siden den ble stiftet samt styremedlem i regionlaget Nord-Norge siden oppstart der i 2013.
Jeg er også med i HSF Ung fordi jeg ønsker bidra til at det skal finnes god informasjon, tilbud og støtte til de som trenger det.
  barnet skal kunne leve så godt som mulig.
Vil du støtte forskning på hjernesvulster?
Kjøp ditt «fuck braintumours»-armbånd på jeghjelperhjerne.no!
KILDE: HTTPS://WWW.HELSENORGE.NO/SYKDOM/KREFT/ BARNEKREFT/HJERNESVULST-HJERNEKREFT-HOS-BARN/
Hjernesvulster
er største krefttype hos barn. I september kan du kjøpe armbåndet i gull.
 HJERNE DET " 3/2023 15 
   


   13   14   15   16   17