Page 28 - Hjerne Det! 3-2023
P. 28

  NYTT FRA REGIONENE  I NYTT FRA ROGALAND
I slutten av september er styret
i Region Rogaland vertskap for «Akti- vitetshelg i Stavanger». Dette er en helg vi har planlagt lenge. Nå har deltakerne fått invitasjon og aktivite- tene er ferdig planlagt. Vi gleder oss
t i l å f å v æ r e b i d r a g s y t e r e o g f å g i familiene som kommer en innholdsrik helg, sammen med styremedlemmer fra andre steder i landet. I tillegg gleder vi oss til å vise fram regionen med Jærstrender, flott natur og ikke minst Stavanger by.
Ellers minner vi om vår facebook side HSF Hjernesvulstforeningen Rogaland. Søk opp siden, be om medlemsskap, så har du kontroll på det som skjer i region Rogaland og kan melde deg på ulike arrangement.
HI øBsYtLeInNEerINtNidHeEnRd Ja alt starter opp igjen etter en lang og forhåpentligvis god efevritetind.gRregsiosniRnonghaleanrd starter med
Bå tilby yoga trening i Sandnes. Kurset kreverriøndgteenkfsotrmkuendnisnkiatipaelrføorgsyt.oFgar-ger trenerentclekgagnerskoipftpetsrienoipnpgselnagteilthuvteifrra e n k e l t b . Vi l d i h e r å p e t e c r o a t g v f i o f r å r å fl s k e r a e p me e d o s s vpaårdiaestjtoen. Y. oFgoarterrinenstvriesnbinrugskfeosrm med Hfokjeursnpesåvpuulstpeøavlleltstefra,rmgerd. itasjon og posisjoner for å redusere stress og øke velvære. Yogaøvelser har mange fordeler både på mental og fysisk helse.
Vi kommer også til å arrangere perleverksted for ungdom og unge voksne. Da samles vi, spiser pizza og snacks og perler armbånd. Armbån- dene blir sendt tilbake til hjernesvulst- foreningen sentralt og solgt til inntekt for foreningen. Altså blir dette en sosial happening og et meningsfullt felles dugnadsarbeid.
Den 17. september er det igjen tid for den årlige sommerfesten i løå på Mosterøy som ligger i vakre Ryfylke. Det blir god mat, aktiviteter og konkurranser for alle aldersgrupper. Ikke minst blir det et kjekt sosialt
s a m v æ r !
Utover høsten vil det også bli annonsert ulike arrangement som vil ha fokus på fysisk aktiviteter. Vi skal i løpet av året som kommer gjennom- føre et prosjekt som vi har fått støtte til via Stiftelsen Dam. Prosjekter heter
«Glede og mestring gjennom fysisk aktivitet» og yogakurset er en del av dette.
Første helgen i september, når bladet er i trykken, så er Hjernevulstforenin- gen presentert i Haugesund på arrange- mentet «Stafett for livet». Vi håper på godt oppmøte og engasjement!
Vi snakkes!
Hilsen styret i Rogaland
 Uten frivillige ville vi ikke
hatt noen hjernesvulstforening
En gang i året møtes frivillige tillits- valgte fra regionlagene sammen med sekretariatet på Gardermoen til opplæring. For å gjøre styrearbeidet og driften av foreningen så enkelt og bra som mulig møtes vi for oppdate- ring og erfaringsutvikling. Opplæring i bruk av verktøy for planlegging og drift gjør styrearbeidet både enklere og ikke minst mer givende og moro.
Foreningens fem regionlag er, Nord-Norge, Midt-Norge, Sør-Øst, Rogaland og Vest.
På kurset var alle regionlagene representert og dette gir i tillegg til kursets faglige påfyll også en nyttig erfaringsutveksling på tvers av regionene.
Like viktig som det som skjer i kursrommet er det sosiale felles-
skapet med hyggelig samvær.
Det gode fellesskapet hvor nye kontakter knyttes er verdifullt og settes tydelig pris på av deltagerne.
Har du lyst til å melde deg som frivillig så ta gjerne kontakt med oss for en prat!
Vi sees neste år 3
Kreative ideer popper opp og legges i årshjulet.
Trond Jære
   28  HJERNE DET : 3/2023
 


   26   27   28   29   30