Page 26 - Hjerne Det! 3-2023
P. 26

Matkultur og måltidsg som døråpner?
I MONA BJELLAND I spesialrådgiver klinisk ernæring, Kreftforeningen
Stolthet over matkultur, og fellesskapet som skapes rundt et bord,
kan være en døråpner for å nå ut til og samle folk på tvers av nasjoner og kulturer. Kanskje en samling over maten også kan bidra til å løfte fram det arbeidet lokalforeningen driver, overfor andre som gjerne skulle fått del i det fellesskapet en pasientforening kan tilby?
 Dugnad defineres som frivillig, ubetalt arbeid som blir gjort i fellesskap. Ordet kommer fra
norrønt dugnaðr, som betyr «hjelp, støtte» eller «dyd, god egenskap».
Dugnad er et ord som ikke så lett lar seg oversette til andre språk, men helt særnorsk er det ikke. Hva har så dugnad med matkultur og måltids- glede å gjøre? I første runde handler
det om kommunikasjon. Da sønnens idrettslag skulle selge sokker, lurte kameraten hans – med foreldre fra Sør-Asia – på hvorfor de måtte det. Da begrepet dugnad ble forklart,
  26  HJERNE DET : 3/2023


   24   25   26   27   28