Page 32 - Hjerne Det! 3-2023
P. 32

   Returadresse:
Hjernesvulstforeningen c/o Orgdrift Ltd Møllerstadjordet 16
2054 Mogreina
   Støtt vårt arbeid for de som er rammet av hjernesvulst!
Meld deg inn i Hjernesvulstforeningen!
MER INFO PÅ: www.hjernesvulst.no
VÅR E-POSTADRESSE: post@hjernesvulst.no TELEFON TIL VÅRT SEKRETARIAT: 21 42 04 24 BESØK VÅRE FACEBOOK-SIDER: facebook.com/hjernesvulstforeningen
 Medlemskap i Hjernesvulstforeningen koster kr 360,– pr. år. Tilleggsmedlemskap for medlemmer av Kreftforeningen, Ung Kreft og Barnekreftforeningen koster kr 100,–pr. år, pr. medlem.
 VÅR ADRESSE:
Hjernesvulstforeningen Dronningens gate 16 0152 Oslo
Hva skal til for å finne en kur mot
Hjernekreft – Nasjonal hjernekreftkonferanse
Hjernesvulstforeningen og NBTC ønsker å samle så mange som mulig av de gruppene som driver med hjernekreftforskning til et symposium på Rikshospitalet 7. november 2023.
Ved å bedre informasjonsflyten mellom de ulike gruppene håper vi å invitere til bedre samarbeid og økt innsats på forskning, som kan komme pasientene til gode – på kort eller lang sikt. Brukerrepresentanter inviteres spesielt til denne konferansen for å knytte disse tettere på, og få informasjon om forskningsarbeidet.
Vi inviterer derfor til et halvdagssymposium med korte innlegg fra ulike grupper som forsker på hjernekreft på en eller annen måte. For å kunne inkludere flest mulig forskningsgrupper, fra hele landet, vil vi oppfordre til fysisk oppmøte, men legge til rette for et hybridmøte. Korte innlegg med et format rette mot den en gruppe med bred erfaringsbakgrunn vil også gjøre dette interessant for pasienter og pårørende å delta.
Mer informasjon om program og påmelding blir annonsert på hjernesvulst.no
og våre sosiale medier.
   OM OSS
Hjernesvulstforeningen er en forening for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres pårørende. Foreningen ble etablert 22. mars 2009. Ved siden av likepersonsarbeid vil foreningen bidra til økt kunnskap både blant helsepersonell og i befolkningen for øvrig om hva det innebærer å leve med en hjernesvulstdiagnose. Vi vil også arbeide for å påvirke offentlige beslutningstakere til å bedre mulighetene for rehabilitering og til økt forskning på hjernesvulst.
Vil du gi en gave til Hjernesvulstforeningen?
Hjernesvulstforeningen er en ung forening i stadig utvikling,
og vi setter stor pris på alle gaver som kan hjelpe oss i vårt videre arbeid. Hjernesvulstforeningens gavekonto er:
P 1503.11.35424 P VIPPS 10660
    28   29   30   31   32