Page 19 - Grønn Kunnskap 2021
P. 19

 Foto: Morten Günther
Hva skjer med isbjørnen når isen forsvinner?
I flere tiår har havisen gradvis trukket seg tilbake fra områdene rundt Svalbard. Ny forskning viser at dette har ført til tap av genetisk diversitet og en økende grad av isolering i den lokale isbjørnbestanden.
 – Isbjørnen tilbringer det meste av livet på havisen, forteller forskningssjef Snorre Hagen ved NIBIO Svanhovd. NIBIO har i samarbeid med Norsk Polarinstitutt undersøkt hvordan det genetiske mangfoldet i isbjørnbestanden rundt Svalbard har endret seg de siste årene.
Selv om isbjørnen er en god svømmer er den avhengig av havis, både for å jakte, spise og hvile.
Omfattende DNA-analyser
Forskerne har analysert DNA-materiale fra 626 isbjørner. Prøvene er samlet inn av Norsk Polar- institutt i perioden 1995–2016, fra fire ulike områder på Svalbard.
Målet har vært å si noe om hva som kommer til å skje med isbjørnen når klimaet blir varmere og stadig mer av havisen forsvinner.
Resultatene viser at det genetiske mangfoldet blant isbjørnene på Svalbard har blitt redusert med 3–10 prosent i løpet av studieperioden. I tillegg ser
forskerne en økning på nesten 200 prosent når det gjelder genetisk differensiering på tvers av regioner, samt en økning i det gjennomsnittlige genetiske slektskapet mellom bjørnene.
– Med andre ord kan vi si at isbjørnene i hele området genetisk sett blir mer og mer like hverandre, samtidig som isbjørnene i hvert enkelt område
i økende grad blir genetisk isolert fra hverandre, forteller Hagen.
Havisen trekker seg tilbake
Disse effektene kan best forklares med at isbjørnens leveområder deles opp i stadig mindre biter, samt at den isfrie sesongen blir lenger.
– Når havisen forsvinner, bli isbjørnene mindre mobile. Dette fører igjen til at bjørnene lokalt blir mer like hverandre og at den lokale genpoolen blir mindre fordi isbjørner i et område i økende grad parrer seg med isbjørner fra samme område, avslutter Hagen.
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Å forutsi hva som kommer til å skje med isbjørnbestanden når klimaet blir varmere og stadig mer av havisen forsvinner.
Norsk Polarinstitutt
World Wildlife Found (WWF) og Norsk Polarinstitutt
Avdelingsleder/forskningssjef Snorre Hagen. E-post: snorre.hagen@nibio.no, mobil: 932 40 197. Divisjon for miljø og naturressurser
 17
   17   18   19   20   21