Page 26 - Grønn Kunnskap 2021
P. 26

 Mer norsk løk på tallerkenen
Løk er den tredje mest brukte grønnsaken i Norge, og den er også viktig på verdensbasis. Nå skal et nytt forskningsprosjekt bidra til å styrke den norske løkens kvalitet og status ytterligere.
I gjennomsnitt spiser vi nordmenn 5,66 kg kepaløk i året, mens løkforbruket på verdensbasis er 11,9 kg per innbygger. Ifølge Opplysningskontoret for frukt og grønt er løk noe av det sunneste du kan spise. Norge er i stor grad selvforsynt når det gjelder løk, og i prosjektet «Mer norsk løk», skal NIBIO følge løken fra jord til bord.
Målet er å utvikle nye fremtidsrettede og markeds- tilpassede løkprodukter til det norske markedet. Gjennom optimalisering av råvarekvaliteten, skal det også sikres god produktkvalitet og redusert svinn fra råvarelager og pakkeri.
Som en del av prosjektet skal Bama gjennomføre en markedsundersøkelse for å finne ut hvilke løkpro- dukter forbrukerne ønsker seg. Kanskje blir det aktuelt å hente inn noen nye typer løk, kanskje en sort som er litt søtere på smak.
NIBIO skal se nærmere på produsentenes ulike dyrkingspraksis, som strategier for vanning og
vekstavslutning, og hvordan disse påvirker løkens kvalitet og lagringsstabilitet.
– De fleste norske løkprodusenter praktiserer bakketørking, som gjør løken mer motstandsdyktig mot sykdom og fordampning, forteller Pia Heltoft.
Med større risiko for varierende og våtere værfor- hold, vil det imidlertid være gunstig med metoder som reduserer tørketiden.
– Vi skal blant annet undersøke om tørking med propanbrenner før rykking kan redusere tørketiden og bedre lagringskvaliteten. Også bladkutting kan redusere tørketiden, men metoden kan medføre lagringssopp og bakterier.
Heltoft håper prosjektet vil bidra til økt norsk løkforbruk, nye fremtidsrettede løkprodukter og bedre kvalitet på løken fra produsentlager og pakkeri.
Foto: Morten Günther
 Formål: Samarbeid:
Finansiering: Kontakt:
Bidra til økt norsk løkforbruk, nye fremtidsrettede løkprodukter og bedre kvalitet på løken fra produsentlager og pakkeri.
Larvik Løk, Mjøsgrønt, Frostaløk, BAMA, Gartnerhallen, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Norgro, 13 løkprodusenter
Grofondet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA)
Forsker Pia Heltoft. E-post: pia.heltoft@nibio.no, mobil: 920 80 939. Divisjon for matproduksjon og samfunn
 24
   24   25   26   27   28