Page 45 - Grønn Kunnskap 2021
P. 45

 Sjørøya som klimaindikator
Sjørøya er en ferskvannsfisk som regelmessig vandrer ut til havet på næringssøk før den returnerer til ferskvann for å gyte. Arten er imidlertid ikke glad i varmt vann. Nå studerer forskerne hvordan sjørøya tilpasser seg klimaendringer og høyere temperaturer.
Røya er verdens nordligste ferskvannsfisk, men deler av bestanden (såkalt sjørøye) vandrer ut i saltvann for å finne mer næring. Røya er ikke så glad
i varmen, og når temperaturen overstiger 14–15 grader trekker den ned på dypere vann der det er kjøligere. Forskerne ved NIBIO, Naturtjenester
i Nord og UiT – Norges arktiske universitet, studerer hvordan sjørøya tilpasser seg klimaendringer og høyere temperaturer. Andre tema i prosjektet er lakselus, ulovlig fiske, krav til leveområder, foruren- sing og økt tilsig av næringsstoffer.
Sjørøya er en såkalt anadrom ferskvannsfisk; det vil si at den vandrer regelmessig ut i havet på nærings- søk mellom 20–60 dager før den returnerer til ferskvann. Resultater fra prosjektet viser at i løpet av tiden i havet kan enkelte individer doble sin egen vekt.
Røyas livshistorie påvirkes av hvilke valg den enkelte fisk foretar seg i løpet av livet, og en avveiing er om den skal dra til sjøs eller bli igjen i barndommens innsjø. Mens laksen kan være i havet i både to og tre år, er sjørøya nødt til å tilbringe tid i ferskvann hvert eneste år.
Spørsmålet fiskeforskerne stiller seg er om klima- endringer og høyere vanntemperaturer gjør at sjørøya velger en stasjonær fremfor en anadrom livsstil? Og hvorvidt dette er genetisk eller miljømes- sig betinget – eller kanskje begge deler.
– Som forskere på anadrom laksefisk snakker vi ofte om det Shakespeare-inspirerte og eksistensielle spørsmålet: «To sea or not to sea». Til sjøs eller ei
– det er spørsmålet, sier NIBIO-forsker Hallvard Jensen.
Foto: Hallvard Jensen
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Vil klimaendringer og høyere vanntemperatur gjøre at sjørøya velger en stasjonær fremfor en anadrom livsstil?
Norges arktiske universitet (UiT), Naturtjenester i Nord og Laksvatn fiskelag. Miljødirektoratet og av Framsenteret i Tromsøs satsing «Fjord og Kyst» – en undersøkelse av hvordan klimaendringer påvirker vår nordlige og kystnære fiskebestand.
Forsker Hallvard Jensen. E-post: hallvard.jensen@nibio.no, mobil 406 30 796. Divisjon for skog og utmark.
 43

   43   44   45   46   47