Page 14 - Grønn Kunnskap 2022
P. 14

 Foto: John Olav Oldertrøen
Grønn gjenvinning av ressurser i avløpsvann
I kombinasjon kan mikroalger og bakterier fungere som naturlige rensemidler for gråvann. Ressursene fra det organiske materialet kan dessuten gjenvinnes, for bruk til mat- og fôrprodukter i fremtiden.
 Ubehandlet gråvann inneholder næringsstoffer som nitrogen og fosfor. Dette må fjernes før avløpsvannet slippes ut i kretsløpet igjen, for å unngå eutrofiering og forstyrrelse av økosystemer i vassdrag og hav. Én måte å gjøre det på er å bruke naturens egne mekanismer ved å la mikroalger jobbe for oss.
I prosjektet GRAALrecovery forsker NIBIO og andre institusjoner på behandling av avløpsvann basert på et patentert system med alge-granulater. Dette fører til mer effektiv rensing av gråvannet, kostnadene reduseres og ressursene gjenvinnes.
– I første runde identifiserte vi de beste algene for fangst av nitrogen og fosfor fra gråvann. Nå retter vi fokus på gjenvinning av biorestprodukter, altså det øvrige innholdet i biomassen som er produsert av mikroalger og som hentes ut fra gråvannet, sier Michal Sposób.
Sposób og kollega Ikumi Umetani har eksperimen- tert med en rekke forskjellige mikroalger i forskjel- lige standardiserte avløpsvann, under forskjellige livsbetingelser og miljøforhold. De har også testet ut forskjellige konsentrasjoner og opptak av nærings- stoffer som nitrogen og fosfor, og sett på sammen- setningen av fettstoffer, karbohydrater og proteiner målt i biomassen.
Til nå har forskerne oppdaget spesielt to arter av mikroalger som produserer mye proteiner i gråvann. Over 70 prosent av cellene i disse er proteiner.
– Mikroalger kan produsere kjemiske forbindelser som kan nyttes til medisin, gjødsel og matvarer. For tiden er det ikke lov å benytte produkter som er laget fra gråvann, men i fremtiden kan algene bli en kilde til både proteiner, karbohydrater og fettstoffer, sier Sposób.
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Behandling av avløpsvann basert på et patentert system med alge-granulater, samt undersøke potensialet for gjenvinning av ressurser.
ECOIND, NIBIO, NMBU, Valahia University Targoviste
EEA Grants/Norwegian Financial Mechanism 2014-2021
Forsker Ikumi Umetani. E-post: ikumi.umetani@nibio.no, telefon: 959 78 056. Divisjon for miljø- og naturressurser
 12


   12   13   14   15   16