Page 16 - Grønn Kunnskap 2022
P. 16

 Naturlige bakterier mot plantesykdom
Forskere fra NIBIO og NMBU skal bruke kunnskap om naturlige bakterier for å bekjempe antibiotikaresistente bakterier og plantesykdommer i nytt innovasjonsselskap.
Det er et stort behov for nye alternative biologiske plantevernmidler som ikke utvikler resistens mot kjemiske plantevernmidler. Biologiske alternativer kan også bli viktige for dyr og menneskers helse. Feil bruk av antibiotika har gjort at mange bakterier har blitt motstandsdyktige mot medisinene vi stoler på
i dag.
Nå vil bioteknologiselskapet, Agribiotix AS, bruke mange års forskning på naturlige bakterielle stoffer, til å utvikle alternative produkter til antibiotika og kjemiske plantevernmidler i landbruket. Idéhaverne bak selskapet er forsker Tage Thorstensen og seniorforsker Paal Krokene fra NIBIO, og professor Dzung B. Diep fra NMBU.
Planen er å identifisere naturlige bakterier og peptider i melkesyrebakterier, jordbakterier og bakterier som lever naturlig på plantene. Disse skal brukes til å utvikle nye bærekraftige medisiner for dyr, og sykdomsreduserende preparater og vaksiner innen dyre- og plantehelse.
– Vi vet jo for eksempel at probiotika for mennesker er bra for tarm og helse. Dette gjelder også planter og dyr. På planter lever de på og i røttene, og bidrar til lettere opptak av næringsstoffer. De gjør også plantene bedre i stand til å stå imot angrep av sykdom, sier Thorstensen.
Et fokus vil være biologisk bekjempelse av sopp- og bakteriesykdom på planter ved bruk av bakterier og plantevaksiner.
– Her har vi allerede lovende resultater for bløtråte og svartskurv på poteter og mot gråskimmel på salat, forteller Thorstensen.
Målet til forskerne er å redusere behovet for kjemiske sprøytemidler og øke produksjons- kapasiteten.
Foto: Siri Elise Dybdal
 Formål: Samarbeid:
Finasiering: Kontakt:
Å bruke mangeårig forskning til å utvikle alternative produkter til antibiotika og kjemiske plantevernmidler i landbruket.
Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Ard Innovation. Selskapet har også fått inkubatorstatus i Aggrator, inkubatorselskapet på Campus Ås
Kommersialiseringsmidler fra Norges Forskningsråd
Forsker Tage Thorstensen. E-post: tage.thorstensen@nibio.no, telefon: 402 00 909. Divisjon for bioteknologi og plantehelse
 14

   14   15   16   17   18