Page 21 - Grønn Kunnskap 2022
P. 21

 Ny digital plantehelsetjeneste i Malawi
NIBIO skal lede et internasjonalt prosjekt i Malawi til 50 millioner kroner. Gjennom prosjektet skal en digital plantehelsetjeneste etableres som vil gi bøndene et verktøy for målrettet og effektiv håndtering av skadegjørere og sykdom, økte avlinger og redusert behov for plantevernmidler.
Mange ulike digitale systemer er utviklet for å identi- fisere, overvåke, administrere, kontrollere og forutsi utbrudd av skadegjørere og sykdommer. Disse gir nyttig informasjon som kan hjelpe med beslutnings- taking og tilpasning av integrerte bekjempelses- strategier for skadegjørere.
Nå skal et internasjonalt samarbeid ledet av NIBIO, Malawi Digital Plant Health Service with National Public Ownership (MaDiPHS), bygge videre på utviklingen og data fra slike systemer. Målet er å skape en felles internasjonal plattform som vil kunne levere data inn i nasjonale digitale tjenester. Teknologiplattformen VIPS, utviklet av NIBIO, er et av systemene som skal integreres
i tjenesten.
Malawi, sør i Afrika, er sterkt avhengig av naturlig vannet landbruk – 80 prosent av befolkningen er involvert i småbruk eller selvbergingsjordbruk.
Landet er med jevne mellomrom rammet av mat- mangel grunnet blant annet tørke, flom, begrenset moderne teknologisk innsats, dårlig infrastruktur, sykdommer og, nylig, angrep fra skadegjørere som Fall Armyworm (FAW).
– I 2020 førte FAW-angrep til tap av mer enn 150.000 ha med maismarker, og siden mais er hovedavling sto tusenvis av familier i fare for å sulte, sier Karl Thunes, forsker ved NIBIO, og leder for prosjektet.
FAW og mais er valgt ut som første skadegjører og produkt. Tjenesten skal også utvides til å omfatte informasjon og verktøy relatert til andre ødeleggende skadegjørere på produkter av relevans for malawisk landbruk.
Den lokalt tilpassede tjenesten skal eies og administreres av malawiske myndigheter.
Foto: Ragnar Våga Pedersen
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Å etablere en digital plantehelsetjeneste for landbruket i Malawi, som vil gi bøndene et verktøy for målrettet og effektiv håndtering av skadegjørere og sykdom, øke avlinger og redusere behovet for plantevernmidler.
Meteorologisk institutt og flere internasjonale forskningsinstitusjoner og malawiske myndigheter NORAD
Forsker Karl Thunes. E-post: karl.thunes@nibio.no, telefon: 456 00 856. Divisjon for bioteknologi og plantehelse
 19

   19   20   21   22   23