Page 22 - Grønn Kunnskap 2022
P. 22

 Målrettet bruk av biokull har størst effekt
Biokull har mange positive egenskaper, og kan blant annet bidra til å redusere lystgassutslipp fra kompost og jord. Det er imidlertid viktig å målrette tiltaket for å få ønsket effekt, mener forsker.
Forkullet biomasse i form av biokull kan bidra til bedre jordkvalitet og reduserte klimagassutslipp dersom det tilføres jord. I motsetning til ubehandlet organisk materiale som løv eller kompost, blir biokull nemlig værende i jorda. Det er fordi kullet har en kjemisk struktur som gjør det vanskelig for mikroorganismene å bryte det ned.
Karbonet, som biokullet består av, forsvinner dermed ikke ut som karbondioksid til atmosfæren, men bidrar i stedet til å øke jordas karboninnhold.
I sin doktorgrad (PhD) undersøkte Simon Weldon
i hvilken grad biokull kan bidra til å redusere utslipp av lystgass (N2O) og samtidig opprettholde innhol- det av mineralsk nitrogen i jord og kompost. Han fant blant annet ut at biokull som er produsert på høye temperaturer bidrar til størst utslippsreduk- sjon.
Han oppdaget også at nitrogenlagringsevnen til fersk biokull er begrenset, noe som kan ha betydning for produksjonen av biokull-anriket gjødsel.
– Det er en del usikkerhetsmomenter knyttet til biokull som gjør det vanskelig å generalisere. Dette skyldes at det finnes mange biokullkombinasjoner, jordtyper, og ikke minst variasjoner i miljø, sier Weldon.
Forskeren er likevel tydelig på at biokull er et verdifullt supplement til fremtidens bioøkonomi.
– Biokull har helt klart et potensial til å redusere klimagassutslipp fra både kompost og jord. Kullet bidrar også til en bedre komposteringsprosess dersom det tilføres organiske avfallsressurser, sier han.
Det er likevel viktig å være realistisk omkring biokull slik at teknologien som brukes for å produsere kullet blir mer målrettet. Kullet må dessuten anvendes riktig skal vi kunne utnytte dets fulle potensial.
Foto: Anette Tjomsland Spilling
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Undersøke i hvilken grad biokull kan bidra til å redusere utslipp av lystgass og samtidig opprettholde innholdet av mineralsk nitrogen i jord og kompost (PhD).
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)
Stiftelsen Fondet for jord- og myrundersøkelser og Norges forskningsråd
Forsker Simon Weldon. E-post: simon.weldon@nibio.no, telefon: 407 69 197. Divisjon for miljø og naturressurser
 20   20   21   22   23   24