Page 4 - Grønn Kunnskap 2023
P. 4

 Redaktør: Camilla Baumann
Tittel: Grønn kunnskap – 40 smakebiter fra NIBIOs virksomhet i 2023
Bidrag til tekst fra: Anette Tjomsland Spilling, Beatrice Helgheim, Erling Fløistad, Hege Ulfeng, John Olav Oldertrøen, Kathrine Torday Gulden, Lars Sandved Dalen, Liv Jorunn Hind, Morten Günther, Silje Kvist Simonsen og Siri Elise Dybdal.
Billedredaktør: Erling Fløistad
Ansvarlig redaktør: Ragnar Våga Pedersen Omslag: Fotograf: Ragnar Våga Pedersen
NIBIO Bok 10(1)2024 ISBN: 978-82-17-03426-1 ISSN: 2464-1189
Produksjon: Aksell AS – aksell.no www.nibio.no
   NO - 1470
 2


   2   3   4   5   6