Page 5 - Grønn Kunnskap 2023
P. 5

 Forord
Vi har gleden av å presentere 8. årgang av Grønn kunnskap. Her finner du 40 artikler fra året som gikk, som gir et lite innblikk i den store bredden av faglige aktiviteter i NIBIO. Det blir selvsagt som smakebiter å regne, fra vår store portefølje med rundt 1500 igangværende prosjekter i våre fem fagdivisjoner.
NIBIOs fagdivisjoner representerer til sammen et unikt mangfold i kompetanse. Enheter landet rundt gir i tillegg instituttet et sterkt regionalt ankerfeste. Til sammen gir dette NIBIO en solid forankring i de grønne næringenes kunnskapsbehov for bærekraftig verdiskaping, samtidig med stor faglig tyngde innen miljøfag og ressursforvaltning. Når NIBIO etter hvert også har blitt en betydelig internasjonal aktør gir det både oss og våre nasjonale kunder og samarbeidspartnere muligheten til å trekke veksler på perspektiver og kunnskapsutvikling i spennet mellom lokale, nasjonale og globale problemstillinger. Dette gir også NIBIO et godt utgangspunkt for å fylle begrepet bærekraft med reelt og konkret innhold der alle tre dimensjonene inkluderes: økonomi, miljø og sosiale forhold.
Vi håper årets utgave av Grønn kunnskap gir deg et lite innblikk i dette, og at det gir inspirasjon til å søke mer informasjon om de mange spennende faglige aktivitetene NIBIO arbeider med.
God lesing!
Per Stålnacke Forskningsdirektør
3
   3   4   5   6   7