Page 7 - Grønn Kunnskap 2023
P. 7

Innhold
Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dette er NIBIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lys framtid for arktisk matproduksjon . . . . . .
CRISPR og NGS bekjemper hvetevirus . . . . . . Viltskadesenter skal førebygge rovviltskadar .
Rensing av nitrogen fra sprengstein . . . . . . . .
Kan vi oppnå en bærekraftig bioøkonomi?. . .
Ti fakta om jordvern i Norge . . . . . . . . . . . . . .
Hvordan påvirker beitedyr klimaregnskapet?
Status for vernet skog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norsk gulrot – en suksess i fare . . . . . . . . . . . .
Nedbrytbar plast kan minske plastforsøpling
Nasjonalt grønnstrukturkart . . . . . . . . . . . . . .
Klimatilpassa bringebær og bjørnebær . . . . . .
Ingen quick­fix for lukkede hogstformer. . . . . Karanteneskadegjerar oppdaga i tomatfrø . . .
Slik kan nitrogenet utnyttes bedre. . . . . . . . . . Brukervennlig webklient for kartoppdatering
Sank tang og tare til matbordet . . . . . . . . . . . .
Utdanner morgendagens eksperter på returtre . . . . . . . . 25 Verktøy forutser utlekking av plantevernmidler . . . . . . . 26
Hvordan påvirker topografi erosjon? . . . . . . . .
Helhetlig tilnærming til arktisk klimaregnskap Humlekviskraren på Særheim . . . . . . . . . . . . . .
Samlar kunnskap om gamle tre . . . . . . . . . . . . . Avgjerdsstøtte for bladflekksjukdomar i kveite
Nye jordblandinger med lavere karbonavtrykk Suksesshistorie om gamle norske husdyrraser.
På soppjakt i naturbeitemarka . . . . . . . . . . . . . .
Bereder grunnen for skogplanting på Vestlandet ...... 35 Elektronisk nese oppdager planteskadegjørere . . ...... 36 Bedret livsgrunnlag for indiske småbrukere. . . . . ...... 37 Kartportal for klimasmart gårdsdrift. . . . ....... ...... 38 Etterrenning i kornåkeren . . . . . . . . . . . . ....... ...... 39 Bjørk i vekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ...... 40 Mer røtter gir mer bærekraftig jordbruk. ....... ...... 41 E­bjeller gir kunnskap om utmarksbeite ....... ...... 42 Hvordan kan forventningene til skogen møtes?. . ...... 43 Samarbeider om å redde kaspisk selart. . . . . . . . . ...... 44 Fra grasplen til ugrashage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 45 Varmere vær gir flere varmekjære trær. . . . . . . . . ...... 46 Bok om norske blomsterenger . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 47
..... . . . . 3 ......... 4
. . ...... 27 . ...... 28 . . ...... 29 . . ...... 30 . . ...... 31 . . ...... 32 . . ...... 33 . . ...... 34
......... 8 ......... 9 ......... 10 ......... 11 ......... 12 ......... 13 ......... 14 ......... 15 ......... 16 ......... 17 ......... 18 ......... 19 ......... 20 ......... 21 ......... 22 ......... 23 ......... 24
5
   5   6   7   8   9