Page 3 - Test 1
P. 3

Innhold
Forord ..........................................................................2 Våre forelesere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fag- og temakurs
Generasjonsskifte – gode råd nå! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 De beste skatteløsningene for eiendom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Lønn– nyheter og praktiske problemstillinger ...............................11
Skattekurs
Praktisk skatte- og regnskapskurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kurs i utlandet
Storbykurs i Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sydenkurset...................................................................12 Førjulskurs i København . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Andre kurs og nettkurs
Våre nettkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Interne kurs, vi skreddersyr kurs til din bedrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kursabonnoment .............................................................23
Praktiske opplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
 3   1   2   3   4   5