Page 5 - Test 1
P. 5

 Statsautorisert revisor
Knut Sveen
Sveen Consult
Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS. Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisnings- virksomhet.
Statsautorisert revisor
Morten Bamle
Økokrim
Bamle er statssutorisert revisor og har siden 2005 jobbet med etterforskning av økonomisk kriminalitet i Økokrim. Før dette har han mangeårig praksis som revisor. Han har også vært medlem av revisor- og regnskapsførerlovutval- get.
Statsautorisert revisor
Per Terje Ingdal
Orkla Revisjon
Ingdal er statsautorisert revisor og er daglig leder og partner i Orkla Revisjon. Han har sitt spesialfelt innenfor mer- verdiavgift og har lang erfaring fra både offentlig og privat revisjon. Han er en erfaren foreleser.
Statsautorisert revisor/ autorisert regnskapsfører
Barbro Bruun
PwC
Brunn er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører og har lang og variert praksis fra ekstern revisjon. Hun har tidligere arbeidet i flere år i fagavdelingen i Den norske Revisjons- forening, , og som konserncontroller og jobber nå i PWC.
Statsautorisert revisor/ autorisert regnskapsfører
Jan Terje Kaaby
BDO
Kaaby er statsutorisert revisor, autori- sert regnskapsfører og siviløkonom. Han er senior manager i BDOs fagavdeling og er anerkjent som en av Norges beste på sine fagfelt.
Statsautorisert revisor
Petter Gravdal
RSM
Gravdal er statsautorisert revisor og manager i RSM. Han har lang erfaring fra revisjon og rådgivning innenfor en rekke bransjer. Han har fagansvar innen regnskap i RSM og flere år med undervisningserfaring.
            5


   3   4   5   6   7