Page 6 - Test 1
P. 6

 Forelesere
Advokat Advokat Joachim K. Trond Olsen Johannessen
      Generasjonsskifte
– gode råd nå!
Om kurset Kursinnhold
Dato: 9. september Kl.: 09.00 - 15.45 Sted: Høyres Hus, Oslo
Medlemmer: kr 3 400
Ikke-medlemmer: kr 3 900
Målgruppe
Kurset passer svært godt for deg som jobber med generasjonsskifter og skatt, og som trenger påfyll for å møte etterspørselen fra kunder.
Oppdateringstimer Autoriserte regnskapsførere: 5 timer skatte- og avgiftsrett 2 timer rettslære
Revisorer:
5 timer skatterett 2 timer annet
Advokater:
7 timer juridisk oppdatering
 En mulig gjeninnføring av arveavgift har gjort at mange har fremskyndet eller planlegger generasjonsskifter. Som rådgiver er det viktig å vite hvilke vurderinger som bør gjøres, og hvor- dan du i praksis gjennomfører genera- sjonsskifter på den beste måten.
Vurderingen slår ulikt ut for ulike type eiendeler: Noe bør overføres nå, noe er usikkert, mens noe kan en med for- del vente med. Når neste generasjon skal overta familiebedriften er det svært viktig med en god plan. For på den måten kan du hindre konflikter, få til ønsket fordeling av arven og sikre optimal skattetilpasning.
Vi viser deg hvordan skattereglene påvirker valg som må gjøres, og viser deg veien du bør velge for å finne gode løsninger. Alt belyst med praktiske eksempler.
• Risikoen for gjeninnføring av arveavgift?
• Hva skjer i så fall med skattereglene?
• De viktigste skattereglene du må kjenne til ved generasjonsskifter
• Bør egen bolig, utleiebolig, fritidseiendom, tomter mv. overføres nå?
• Hva med familiebedriften?
Har selskapsformen
noen betydning her?
Bør selskapsstrukturen endres?
• Praktisk gjennomgang av generasjonsskifter (aksjonær- avtaler, vedtekter, aksjeklasser, gavebrev, fremtidsfullmakt mv.)
• Generasjonsskifte ved død – betydning av ny lov om arv og dødsboskifte
• Praktisk gjennomgang av dødsboskifte
6

   4   5   6   7   8