Page 8 - Test 1
P. 8

 Forelesere
Advokat Advokat Joachim K. Trond Olsen Johannessen
      Storbykurs i Roma Om kurset
Vi byr på faglig oppdatering i en av Europas flotteste storbyer. Her kan du kombinere kurs med kultur, god mat og vin, shopping, behagelig klima og spek- takulær arkitektur. Det er lagt opp til to undervisningsdager som totalt gir 14 oppdateringstimer. Vi avholder kurset på HotelPonteSisto,etfirestjerners hotell i sentrum av Roma med takterrasse og hage.
Du blir oppdatert på alle relevante nyheter på skatteområdet for 2021 og 2022 – alt belyst med praktiske eksem- pler. Stortingsvalgetkanføretilgjeninn- føring av arveavgift og økt formuesskatt, og vi ser på muligheter og tilpasninger.
Kurset har en praktisk tilnærming med bruk av eksempler, dommer og uttalelser og vi legger opp til interessante utvekslin- ger av synspunkter og erfaringer.
 8
   6   7   8   9   10