Page 9 - Test 1
P. 9

 Kursinnhold
• Vi gjennomgår aktuelle skatte- spørsmål, og ser nærmere på endringer i statsbudsjettet
• Risikoen for gjeninnføring av arveavgift – hva bør gjøres nå?
• Hva lønner seg ved investering
i fast eiendom?
• Fallgruvene ved disposisjoner
mellom selskap og aksjonær
Oppdateringstimer Autoriserte regnskapsførere: 12 timer skatte- og avgiftsrett 2 timer rettslære
Revisorer:
12 timer skatterett 2 timer annet
Advokater:
14 timer juridisk oppdatering
Torsdag 28. oktober
• Skattenyheter 2022
• Aktuelle skatteendringer 2021 • Risikoen for gjeninnføring
av arveavgift
• Hva skjer i så fall med
skattereglene?
• Bør egen bolig, utleiebolig,
fritidseiendom, tomter mv.
overføres nå?
• Hva med familiebedriften?
Har selskapsformen noen betydning her?
Bør selskapsstrukturen endres?
• Praktisk gjennomgang av gene- rasjonsskiftet (aksjonæravtaler, vedtekter, aksjeklasser, gavebrev, fremtidsfullmakt mv.)
• Generasjonsskifte ved død – betydning av ny lov om arv og dødsboskifte
• Praktisk gjennomgang av dødsboskifte
Dato: 28. - 29. oktober Medlemmer: kr 6 750
Ikke-medlemmer: kr 7 750
Fredag 29. oktober
• Fast eiendom – utvalgte problemstillinger belyst med praktiske eksempler
• Investering i fast eiendom – utleie og salg
• Grense mot næringsvirksomhet – bolig, næringslokale og tomt
• Salg til utbygger
– bolig eller tomtesalg
• Behandling av driftskostnader og saldoavskrivninger
• Vedlikehold og påkostninger • Valg av selskapsform,
eierstruktur, organisering
og bruk av holdingselskap
• Formuesskatt på fast eiendom • Fallgruvene ved disposisjoner
mellom selskap og aksjonær (kjøp, salg og bruk av selskapets formuesgoder)
  9

   7   8   9   10   11