Page 4 - Test 1
P. 4

Våre forelesere
Advokat
Trond Olsen
Skattebetalerforeningen
Olsen er advokat og har sitt spesialfelt innen skatt, arv og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforenin- gen i 25 år i år, og har opparbeidet seg en meget solid erfaring som foredrags- holder.
Avgiftsrådgiver
Hilde Alvsåker
Skattebetalerforeningen
Alvsåker er jurist og arbeider med merverdiavgift som spesialfelt.
Hun er redaktør for Avgiftsnytt og underviser på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er rådgiver i Skattebe- talerforeningen og er en flittig brukt foredragsholder.
Fagsjef
Rolf Lothe
Skattebetalerforeningen
Lothe er advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen. Han har bakgrunn fra Skatteetaten. Han jobber blant annet med utenlands- saker og høringsuttalelser til nye lovforslag.
Advokat
Joachim K. Johannessen
Skattebetalerforeningen
Johannessen er advokat og jobber
i Skattebetalerforeningen. Han har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende, og er en erfaren foredragsholder.
Advokat
Per-Ole Hegdahl
Skattebetalerforeningen
Hegdahl er advokat i Skattebetaler- foreningen. Han har jobbet tett på regn- skapsførerbransjen i en årrekke og har blant annet lang erfaring fra Regnskap Norge og Skatteetaten.
Advokat
Tore Fritsch
Formuesforvaltning
Fritsch er advokat i Formuesforvaltning Advokatkontor. Han var tidligere 15
år i Skattebetalerforeningen, de tre siste som leder. Han har holdt kurs for foreningen i over 20 år.
            4


   2   3   4   5   6