Page 28 - Forskningsetikk 1-2021
P. 28

         Hold deg oppdatert om forskningsetiske spørsmål:
Abonnement på Magasinet Forskningsetikk er gratis!
Bestill papirutgave og/eller digital utgave av bladet på forskningsetikk.no/abonner eller send e­post til ab@forskningsetikk.no.
Forskningsetikk
  Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene
Heyerdahls arv skaper hodebry
UiOs vitenskapsombud Leger måtte delta på plass i forskning
Magasinet Forskningsetikk kommer ut fire ganger i året.
Det er mulig å abonnere til hele institusjonen din
– oppgi i e-post hvor mange utgaver du vil ha tilsendt.
Skal du flytte? Husk å melde adresseendring.
NR. 3 • Oktober 2019 • 19. årgang
Opprør mot omstridte hårtester
  DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE
Kongens gate 14 • 0153 Oslo Telefon: 23 31 83 00 www.forskningsetikk.no
NEM • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag. NENT • Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi
NESH • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora. GRANSKINGSUTVALGET • Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning


   24   25   26   27   28