Page 20 - Hjerne Det! 3-2023
P. 20

Vorasidenib,
ingen grunn til å forh
I ROLF J. LEDAL J
Optimistisk som få etter at INDIGO-studien som viste gode resultater
for pasienter med tilbakefall eller residiv av grad-2 gliom med en IDH1/2-mutasjon ble fremlagt på ASCO-konferansen, var tiden inne for å starte prosessen med metodevurdering i Norge.
  

   18   19   20   21   22