Page 8 - Hjerne Det! 3-2023
P. 8

restsvulst gjør at Christian fortsatt går til årlig MR-undersøkelse.
Etter operasjonen har mor og sønn sammen jobbet mye med å komme dit Christian er i dag, og oppi det hele har spesielt skolegang vært utfordren- de. Men det har gått bra og nå er Christian inne i siste året på et bachelorstudium innen lyddesign
og betegner seg selv som et friskt
kreftbarn. Jeg setter mål for meg selv og gir meg ikke, smiler Christian. Både mor og sønn trekker også
frem humor som viktig i slike situasjo- ner, som en strategi for å takle det alvorlige. Christian har også holdt foredrag om det å sette ord på det han har gjennomgått og som tiåring var han også på «God morgen Norge»
i TV2. Christian er en stor ressurs!
Krevende tid
Gry har i tillegg til å være mor for sine barn også måtte ta rollen med ekstra tett oppfølging og støttespiller for et alvorlig kreftsykt barn og hjelpe med den krevende overgangen fra ungdom til voksen. Christian skyter inn at mor har vært til stor hjelp gjennom ungdomsårene og skole- gang.
 ÅP ØR RE
NDE
  8  HJERNE DET : 3/2023
   6   7   8   9   10