Page 9 - Hjerne Det! 3-2023
P. 9

ÅP ØR RE
NDE
   Vi tenker kanskje for snevert på hvem som er viktige støttespillere og ressurspersoner. Rundt oss finnes mennesker som kanskje uten å vite det selv være til god støtte.
Hun betegner seg selv som «Engasjert, Tydelig» og Uredd»
samtidig som hun forteller om sjokkbeskjeden som skremte vettet
av henne. Det gjorde noe med meg som er vanskelig å beskrive, en stor frykt, men hadde troen på at det skulle gå bra. Jeg stolte på legene
og fikk støtte til å komme meg ut av stormen hun sto i og ble naturlig også en informant til hele storfamilien.
Under tiden på sykehuset følte de seg trygge, men opplevde usikkerhet og en krevende tid når de forlot det trygge apparatet på sykehuset. Opp- levelsen av å ha et sykt barn er for- ferdelig og søkte støtte og fellesskap ved først å melde seg inn som frivillig i Barnekreftforeningen og etter hvert inn som medlem i Hjernesvulstfore- ningen hvor hun nå er i valgkomitéen.
Ressurspersoner
Vi tenker kanskje for snevert
på hvem som er viktige støttespillere og ressurspersoner. Rundt oss finnes mennesker som kanskje uten å vite det selv være til god støtte. Som på sykehuset kan gjerne rengjørings- eller kjøkkenpersonell være viktige ressurspersoner, på et vis gode psykologer under sykehusoppholdet.
Givende arbeid som frivillig
Gry er i tillegg til å være medlem i valgkomitéen også aktiv likeperson. Dette trives hun godt med det føles veldig givende og viktig arbeid. Dette arbeidet gir meg svært mye
'
Gry og Christian er som mange andre godt kjent i glassgaten på Riks- hospitalet.
tilbake og oppdager at lønn kan være langt mer enn penger.
Og engasjementet slutter ikke her for nå står Gry på farten til å gjøre nok en årlig innsats som Servicesjef for
Team Rynkeby hvor det er lange dager, fra halv sju og ofte ikke i seng før klokken ett om natten. Team Rynkeby samler inn penger til kreftsyke barn
og det er femte året på rad Gry deltar. Sønnen støtter sin mor og er stolt av hennes engasjement på dette.
Alle i familien kjennetegnes av stort engasjement og Gry vil gjerne også fremheve søster Eline som bruker sommerferien til å engasjere seg i
«ferie med mening»
Hjernesvulstforeningen
Vi spør Gry om hva hun tenker av tema som Hjernesvulstforeningen kan løfte frem sterkere og det kan kanskje være å fange opp erfaringer fra traumatiske som i større grad kan brukes i foreningens arbeid. En føler seg veldig alene i slike situasjoner og også etterlatte bør kanskje vies større oppmerksomhet for livet skal gå videre reflekterer Gry.
Gry anbefaler alle som er rammet eller pårørende av hjernesvulst om å melde seg inn i Hjernesvulstforenin- gen for her føler en seg hjemme og
får lett tilgang til kunnskap og hvor erfaringer deles. Trodde først forenin- gen var for godt voksne, men erfarte og ser nå at det er et godt tilbud også til barn og ungdom – en god organi- sasjon for alle rammede og pårørende slår hun fast. ◗
 FOTO: TROND JÆRE
 HJERNE DET " 3/2023 9 
   7   8   9   10   11