Page 11 - Hjerne Det! 3-2023
P. 11

 Svært kompetente paneldeltagere med klare meninger og budskap.
like mange som følte strømmingen direkte kjente seg igjen i problemstil- lingene og at flere tok kontakt etterpå. Møtet vil bli publisert på vår egen
«kanal» så snart vi har mottatt opp- taket fra Frambu Media, som sto for det tekniske under arrangementet.
Venterommet
I den største salen på Clarion Hotel Tyholmen hadde Funksjonshemme- des Fellesorganisasjon, Kreftforenin-
gen og Legemiddelindustriens lands- forening med partnere invitert til et viktig møte med temaet: Hvorfor må
vi vente på livsviktig behandling.
For anledningen hadde rommet blitt omarrangert og fremsto som et vente-
rom ved en klinikk, en overraskende
setting for et interessant møte.
Politikerne som hadde blitt invitert til ' møtet hadde akkurat vært gjennom en
Debatt på Venterommet – pasientene setter dagsorden.
   


   9   10   11   12   13