Page 10 - Hjerne Det! 3-2023
P. 10

Arendalsuka 2023 I ROLF J. LEDAL J
Arendalsuka setter rekorder for hvert eneste år, og i år var heller ikke noe unntak. 1681 unike arrangører hadde meldt på 1962 arrangement. I tillegg var det 181 stands påmeldt, en liten nedgang fra fjorårets 202.
Det største av temaene var også i år klima/miljø, med helse på en solid andreplass. Dette har
vært slik de siste årene. Samfunnets største utfordringer farger også
Arendalsukas program, men det gjør det også nærmest umulig å få med seg alle de interessante møtene. Arendals- uka er og blir en øvelse i prioritering, og det er særdeles uvanlig at man ender opp med å ha mer ledig tid enn det som trengs for å komme seg fra
et sted til et annet.
Hjerneteltet
Når tiden er knapp, er det godt å ha en serie med gode møter lokalisert på samme sted. Hjerneteltet var årets
Engasjert møteleder i Hjerneteltet.
største nyhet, og uten tvil den beste! Med Hjernerådet i spissen var det et eget sted for flere daglige doser med hjernestoff, variert som en Twist-pose, og lett tilgjengelig på kaien utenfor det gamle rådhuset. Det er fint lite negativt å si om Hjerneteltet. Det eneste er at det var knapt med plass noen ganger og at det dessverre var flere lastebiler som fikk kjøre inn på kaien mens møtene pågikk. Det siste er en skrape til de som styrer adgan- gen mens det første er til honnør for de som har planlagt og gjennomført så gode møter at 75 sitteplasser i teltet ble for lite. Det er rett og slett ikke annet enn en dundrende suksess, og neste år er det lov å håpe at det blir plass til enda flere hjernevenner som
vil lære mer om hjernen, sykdommer og behandling blant andre tema som måtte være på dagsorden.
Reddet liv skal også leves
Hjernesvulstforeningen hadde en 45 minutters «slot» på torsdag 17. og undertegnede var så heldig at han hadde fått med seg tre dyktige damer som alle representerte forskjellig kunnskap om det å leve med hjerne- svulster og rehabilitering av hjerne- svulstpasienter. Hedda Kise var en sterk og klar pasientstemme med sine erfaringer fra et liv som ble snudd på hodet. Annbjørg Hausken som er leder av nevrosykepleiernes faggruppe og forløpskoordinator ved Nevrokli- nikken Haukeland universitetssjuke- hus brakte med seg sin erfaring inn i debatten. Kirsti Bjune som er tidligere fagdirektør ved Sunnaas sykehus, fysioterapeut, anestesilege og master i helseadministrasjon hadde med seg årevis med erfaring fra å være ansvarlig for rehabilitering. Målet for møtet var å skape økt forståelse for rollene som pasient og pårørende, og informere om hvordan en kan skape bedre dager selv og med hjelp fra forskjellige «instan- ser». Både for den som hadde fått behandling og var inne i et mer tradi- sjonelt forløp, og for de som ennå ikke har mottatt annen behandling enn den konservative behandlingen som tilbys pasienter som ennå ikke trenger operasjon, stråling eller cellegift.
Disse temaene trakk ikke like mange tilskuere som de mest populære møtene, men det var hyggelig å se at de ca. 30 som møtte frem og omtrent
   10  HJERNE DET : 3/2023
   8   9   10   11   12