Page 40 - Grønn Kunnskap 2021
P. 40

 I Norge er granbarkbillen det eneste insektet som angriper og dreper grantrær i stort omfang. Nå har forskere fra Norge, Sverige, Tyskland og Tsjekkia for første gang lykkes med å kartlegge arvematerialet (genomet) til granbarkbillen. Dette vil på sikt hjelpe oss å forstå hvordan og hvorfor granbarkbillen har blitt et så alvorlig skadedyr i skogen.
– Granbarkbillen har alltid vært en viktig skade- gjører, men de siste årene er den blitt viktigere enn noensinne fordi den dreper masse skog i Europa, bekrefter Paal Krokene, seniorforsker ved NIBIO og ekspert på barkbiller.
– Det at vi nå har lykkes i å kartlegge artens arve- materiale er et stort gjennombrudd, og noe jeg har drømt om i mange år, forteller han.
Et genom kan beskrives som en genetisk oppskrifts- bok der alle genene til en art er beskrevet. Denne «oppskriftsboken» kan forskerne bruke til å forstå hvordan granbarkbillen fungerer:
– Skjuler granbarkbillens gener noen interessante historier? Genomet vil hjelpe oss med å svare på dette. Det handler om å kjenne din fiende, forklarer han.
Kartleggingen er ikke bare en velkommen nyhet for forskerne:
– Dette er spennende og aktuell forskning for skogbruket, både næringen og forvaltningen, sier Ingrid Knotten Haugberg, seniorrådgiver for Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
Granbarkbillen er en av årsakene til de store skogskadene vi har fått lokalt i Øst-Norge etter tørkesommeren 2018. Barkbillebestanden ser ut til å være økende, og hos Statsforvalteren er de bekymret for at skadeomfanget vil bre om seg i årene som kommer.
– All kunnskap som kan sette oss i bedre stand til å forstå hvordan skadegjørere i skogen fungerer, vil være nyttig, sier Knotten Haugberg.
Foto: Dan Aamlid
 Granbarkbillens arvemateriale kartlagt
I enkelte år kan granbarkbillen drepe 100 millioner kubikkmeter skog i Europa og Asia. Nå håper forskere at en kartlegging av billens arvemateriale vil hjelpe oss å begrense dens herjinger.
 Formål: Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Å kartlegge arvematerialet (genomet) til granbarkbillen.
Forskere fra flere universiteter og forskningsinstitutter internasjonalt Lunds Universitet
Seniorforsker Paal Krokene. E-post: paal.krokene@nibio.no, mobil: 995 16 013. Divisjon for bioteknologi og plantehelse
 38

   38   39   40   41   42