Page 11 - Grønn Kunnskap 2023
P. 11

  CRISPR og NGS bekjemper hvetevirus
Gjennom nyskapende teknikker er norske og kinesiske forskere i ferd med å utvikle korn som er motstandsdyktige mot hvetedvergvirus, samtidig som de skaffer ny kunnskap om planteproteiner og gener knyttet til viruset.
CRISPR og Next Generation Sequencing (NGS) brukes av norske og kinesiske forskere for bærekraf­ tig kontroll av det ødeleggende hvetedvergviruset. Prosjektet fokuserer på å utvikle genredigerte, motstandsdyktige kornplanter ved å forstå de molekylære interaksjonene mellom viruset, vektoren (smittebærer) og planten.
Korn er blant de viktigste avlingene i verden, men påvirkes av sykdommer, skadedyr og ugress. Blant disse er virus i korn mest utfordrende, ettersom virussykdommer ikke kan kontrolleres med midler. Over 200 virusarter kan angripe korn globalt. Hvetedvergvirus er spesielt skadelig i Kina og Norge, og med klimaendringer øker trusselen fra flyvende insektvektorer.
NIBIO, i samarbeid med Chinese Academy of Agricultural Sciences, bruker nå CRISPR og NGS til å identifisere planteproteiner og gener knyttet til virusinfeksjon.
CRISPR­verktøyet brukes til å gjøre små, målrettede genetiske endringer for å gi plantene motstand mot viruset. Dette har potensial til å revolusjonere jordbruket ved å skape genetisk redigerte planter som er bedre tilpasset å bekjempe sykdommer, forklarer Carl Jonas Jorge Spetz, forsker ved NIBIO.
I tillegg utforsker forskerne nye bruksområder for CRISPR, med forsøk på å fjerne virus fra plantecel­ ler. Dette åpner for muligheten til å produsere renere plantemateriale og sikre avlinger fra sykdommer.
Forskningen representerer et viktig skritt mot
å beskytte verdens kornavlinger mot ødeleggende virus. Stadig mer avanserte bioteknologiske verktøy gir nye muligheter for å styrke matproduksjonen og sikre global matsikkerhet.
Foto: Siri Elise Dybdal
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Utvikling av bærekraftig bekjempelse av virus i hvete i Kina og Norge ved å anvende CRISPR- teknologi og Next generation sequencing
Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) Norges forskningsråd – Bionær-programmet
Forsker Carl Jonas Jorge Spetz. E-post: carl.spetz@nibio.no, telefon: 920 43 685. Divisjon for bioteknologi og plantehelse
 9


   9   10   11   12   13