Page 18 - Grønn Kunnskap 2023
P. 18

  Norsk gulrot – en suksess i fare
Produksjonen av gulrot er omtrent fordobla de siste 15–20 årene. Nå finner du norsk gulrot i butikk hele året. En skadegjører kan imidlertid velte hele lasset, om vi ikke finner nye tiltak.
Dyrking av gulrot i Norge har blitt spesialisert og effektivisert de siste tiårene, og er i dag størst blant grønnsakene. Produksjonen dekker nå 90 prosent av forbruket i Norge. Spesialisering gjør imidlertid at mange får et ensidig vekstskifte, og kan føre til oppformering av planteskadegjørere som plante­ parasittære nematoder.
Bonden Øystein Fredriksen i Arendal har spesialisert seg på tidligproduksjon av gulrot. Åkeren hans står grønn og frisk, klar til høsting, men når røttene kommer opp er nesten halvparten så skadet av nematoder at de aldri når butikkene. På de dårligste skiftene er tapet over 50 prosent, og øker årlig. Nå er han med på et nytt forskningsprosjekt ledet av NIBIO.
– Vi mangler kunnskap om omfanget og betydningen av skadelige nematoder i gulrot. Den intensive produksjonen med økende monokultur skal under­ søkes nærmere, sier forsker Solveig Haukeland
i NIBIO.
Nematodeartene som gjør skade i gulrot har mange vertplanter, og er vanskelige å håndtere. Det er ingen tilgjengelige plantevernmidler, og effekten av andre tiltak er lite dokumentert i Norge.
Noen produkter som biokull, hønsegjødsel og kitinrike stoffer som har vist lovende virkning
i utlandet skal nå testes under norske forhold. Det er gjort lite forskning på mekanismene bak nematode­ infeksjon.
– Vi vil se på samspillet mellom planter, nematoder og andre organismer i jorda, og ønsker derfor
å undersøke hva som forgår i rotsonen til planter med og uten nematodeangrep.
Bonden i Arendal er ikke alene blant gulrotprodu­ sentene om å slite med nematoder. Et ledd i prosjek­ tet blir derfor å kartlegge omfanget av nematodeska­ der på gulrot rundt i landet.
Foto: Erling Fløistad
 Formål: Samarbeid:
Finansiering: Kontakt:
Kartlegging og innhenting av kunnskap om nematoder i gulrot.
Gartnerhallen Sa, Norsk landbruksrådgivning, Soil Steam International AS, Grønn gjødsel AS, Borregaard AS, Scanship AS, Aarhus Universitetet (Dk), Norgro og Grofondet
Norges Forskningsråd
Forsker Solveig Haukeland. E-post: solveig.haukeland@nibio.no, telefon: 922 59 431. Divisjon for bioteknologi og plantehelse
 16   16   17   18   19   20