Page 20 - Grønn Kunnskap 2023
P. 20

 Nasjonalt grønnstrukturkart
NIBIO vil innen påsken 2024 ha utviklet og publisert et nasjonalt grønnstrukturkart for bebygde områder. Kartlaget vil hete FKB­Grønnstruktur.
Det offentlige kartgrunnlaget i Norge har så langt manglet kart som skiller ut områder med vegetasjon innenfor bebygde områder. Geovekst­forum har vedtatt at FKB­Grønnstruktur skal bli et nytt Geovekst­datasett. Et nasjonalt grønnstrukturkart vil være et nyttig redskap for en rekke fagmiljøer innen offentlig og privat sektor.
Grønne arealer
Grønne arealer har mange ulike funksjoner; de tar opp og fordrøyer nedbør, binder karbon, er viktige for biologisk mangfold og bidrar til å regulere temperatur. I tillegg er de viktige for rekreasjon og folkehelse.
Fra før har vi detaljerte kart over infrastruktur og bygninger for bruk i teknisk prosjektering og saksbehandling. Vi har kart over arealtyper tilpasset behov for arealplanlegging og saksbehandling innen jord­ og skogbruk.
– Det er mange grønne arealer i de bebygde områ­ dene som til nå ikke har kommet fram i kartet.
I tillegg får vi frem de grå arealene som grusveier og områder belagt med asfalt og stein innenfor det bebygde arealet, sier Hildegunn Norheim i NIBIO.
Samarbeidet i Geovekst
NIBIO har så langt levert grønnstrukturkart på oppdrag for blant annet Oslo, Drammen og Tønsberg kommuner.
For å sikre at alle kommuner får samme informasjon om grønne arealer i bebygde områder, vil NIBIO gjennom Geovekst­samarbeidet etablere et grønn­ strukturkart for bebygde områder i hele landet. Slike områder omfatter tettsteder med randsone, men også hyttefelt. Det hadde ikke vært mulig å få til et nasjonalt datasett uten samarbeidet i Geovekst som sikrer en standardisering av datasettet og rutiner. Før påsken 2024 blir kartet tilgjengelig i GeoNorge,
i Kilden og som WMS­tjeneste. Kartet kan også lastes ned for videre utvikling til temakart.
Foto: Tove Vaaje-Kolstad
 Formål: Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Utvikle et nytt kart som viser grønne arealer innen bebygde områder. Geovekst-samarbeidet
NIBIOs grunnfinansiering – Fremtidssatsinger
Overingeniør Bjørn Tobias Borchsenius. E-post: bjorn.borchsenius@nibio.no, telefon: 410 71 073. Divisjon for kart og statistikk
 18
   18   19   20   21   22