Page 21 - Grønn Kunnskap 2023
P. 21

 Klimatilpassa bringebær og bjørnebær
Klimaendringene er et faktum som matprodusentene våre allerede føler på kroppen. Det gjelder også bringebær­ og bjørnebærdyrkerne, som hadde en utfordrende sommer.
Vekstsesongen 2023 begynte svært varmt og solrikt. Så skiftet det brått til kaldere temperaturer og mye mindre sol. Slike endringer krever rask omstilling av dyrkingsforhold, samt bærsorter som er robuste mot skiftende vær.
Nå samarbeider forskerne med produsenter for
å finne løsninger på en mer klimatilpasset produk­ sjon av bringebær og bjørnebær, uten at det går ut over smaken. Målet er en utvidet sesong med høsteklare bær fra juni til oktober. Slik kan vi øke andelen av norskproduserte bær i butikken.
Som prosjektleder for prosjektet RobustRubus, har Anita Sønsteby 16 ulike sorter bringebær og bjørne­ bær til testing ved NIBIO Apelsvoll.
Klimaendringene gjør det betimelig å se på mulig­ hetene for å flytte bærplantene inn i plasttunell
i potter. På den måten vil man få større kontroll på nedbør og temperatur, og dermed oppnå bedre bærkvalitet.
Forskerne tester ulike bærsorter for smak og holdbarhet. De ser også på hvordan varm vanndamp fungerer som alternativ til plantevernmidler, og de tester alternative vekstmedier som på sikt kan erstatte torv. Det er likevel én grunnleggende dyrkingsfaktor som Sønsteby framhever som særlig viktig. Det er balansen mellom vann og nitrogen.
Når det er varmt og solrikt må man vanne ofte og skru ned på gjødselmengden som er løst opp i vann. Hvis det slår om til kaldere vær må man vanne sjeldnere og skru opp igjen på gjødselmengden. Det høres enkelt ut, men det kan være vanskelig å finne den perfekte balansen som gir god holdbarhet og smak gjennom hele sesongen.
– Målet med prosjektet er å finne holdbare bærsorter som smaker så godt at man bare må kjøpe et beger til, smiler Sønsteby.
Foto: Finn Måge
 Formål: Samarbeid:
Finansiering: Kontakt:
RobustRubus har som mål å utvikle økonomiske og bærekraftige løsninger for dyrking av bringebær og bjørnebær fra juni til oktober.
Produsenter fra Østfold, Agder, Sogn og Nordfjord. Graminor, NJØS, BAMA, NORGRO, Gartnerhallen, Plantsauna, Sagaplant, NMBU, Norsk Landbruksrådgiving, James Hutton Institute (Skottland) og University of Arkansas (USA)
Grofondet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
Seniorforsker Anita Sønsteby. E-post: anita.sonsteby@nibio.no, telefon: 406 25 739. Divisjon for matproduksjon og samfunn
 19
   19   20   21   22   23