Page 42 - Grønn Kunnskap 2023
P. 42

  Bjørk i vekst
Bjørk er mer enn bare ved. Treslaget brukes til møbler, panel og knivemner og er en viktig del av nordisk design. En ny rapport fra NIBIO viser potensialet for mer kvalitetstilpasset bruk av bjørk.
– Folk må bli mindre redde for å plante og bruke bjørk, sier NIBIO­forsker Katrin Zimmer.
Som en av forfatterne bak den mest omfattende rapporten om bjørk i Norge noensinne er Zimmer tydelig, og konklusjonen er klar: Lillesøsteren til ask og eik kan benyttes til mye mer enn bare ved.
Hun forklarer at potensialet er enormt. Bjørk er kultur, men det er også vårt tredje viktigste treslag
– etter gran og furu. Som råvare kan bjørketømmer brukes til mye forskjellig, for eksempel emballasje og møbler, men også som snekkermateriale i bærende konstruksjoner.
Zimmer ser et stort potensial for utvikling av mer industri knyttet til bjørk.
– Men vi trenger mer kunnskap. Blant annet mangler vi gode tall for styrkesortering av bjørke­ tømmer.
Også skogeierne har blitt mer og mer oppmerk­ somme på bjørka. Den vokser raskt, råtner ikke og er vakker å se på. Bjørk er dessuten et robust treslag med tanke på klimaendringer. Bjørka vokser raskt og bruker kort tid på å bli hogstmoden. Geir Korsvold
i Glommen Mjøsen Skog forteller at mesteparten av bjørketømmeret selges som ved, men at de også eksporterer noe som massevirke til svensk cellulose­ industri. Han forteller at mer bjørk kunne vært solgt som sagtømmer, og det går an å få kvistfri bjørk med rette stammer med god skogskjøtsel.
Rapporten «Bjørk i Norge» gir en oversikt over hvor mye bjørk som finnes, prognoser for volum og tilvekst samt dagens bruk av bjørk. Videre beskrives brukspotensialet, flaskehalser og barrierer for økt bruk av bjørk samt en gjennomgang av det som finnes av kunnskap om foryngelse og skjøtsel av bjørk.
Foto: Dan Aamlid
 Formål: Skaffe til veie mer kunnskap om bjørkas egenskaper.
Kontakt: Forsker Katrin Zimmer. E-post: katrin.zimmer@nibio.no, telefon: 462 10 175. Divisjon for skog og utmark
 40
   40   41   42   43   44